Sammenlign nuværende varmeregning med fjernvarme.

Tallene er beregnet udfra takstblad for 2020.

Der kommer nye priser pr. 1/1-2021. Vi forventer den samlede pris falder.