Fra 2021 bliver det billigere at skifte til fjernvarme

9. juli 2020

Fra 2021 bliver det billigere at skifte til fjernvarme

Nu er det snart slut med gaskompensation. Fra 2021 skal der ikke længere betales afgifter til naturgasselskabet, når byområder konverterer til fjernvarme. For dig som forbruger kan det betyde en halvering af udgifterne, når du skifter til fjernvarme.

I dag skal der betales kompensation, hver gang en husstand skifter fra naturgas til fjernvarme. Kompensationen afhænger af det gennemsnitlige årsforbrug af gas for den enkelte ejendom og bliver indregnet i forbrugernes fjernvarmepris.

Men snart er det slut med ekstraregninger for at skifte til fjernvarme. Konverteringsprojekter, som kommunen modtager til godkendelse fra 1. januar 2021, skal ikke betale kompensation til naturgasselskaberne. Og det ser de frem til hos Dansk Fjernvarme.

– Vi har en forventning om, at der kommer skub i at få foretaget omlægninger fra naturgas til fjernvarme. Det betyder, at der er flere, der vil få en grøn og billigere fjernvarmeforsyning, fortæller Anders Jespersen, der er økonomisk konsulent hos Dansk Fjernvarme.


Sparer halvdelen af konverteringsudgifterne
Selvom gaskompensationen ophører, skal den enkelte forbruger stadig betale de afgifter, der ligger i at få en tekniker eller elektriker til at fjerne gasmåleren og afkoble ledningen mellem huset og hovedgasledningen i området. Det koster omkring 5.000 kroner.

I gennemsnit koster afgiften til gaskompensation i dag 4.000-5.000 kroner per husstand. Det vil altså sige, at når du skifter fra naturgas til fjernvarme i et nyt fjernvarmeområde fra 2021, sparer du cirka halvdelen af de samlede udgifter, der er i dag. Samtidig bliver det også billigere for nuværende fjernvarmebrugere, når gaskompensationen ophører til næste år.

– Når det bliver billigere at konvertere, forventer vi også, at der er flere, der vælger at skifte til fjernvarme. Jo flere, der tilslutter sig fjernvarme, jo mindre bliver fællesudgifterne per forbruger. Så det bliver altså en positiv spiral, der kommer alle fjernvarmebrugere til gode, forklarer Anders Jespersen.

Værker sætter projekter på standby
Gaskompensationen ophører samtidig med, at det nye energiforlig, der kan betyde endnu flere økonomiske gevinster for de danske fjernvarmeværker, træder i kraft. Dansk Fjernvarme har i den forbindelse observeret flere fjernvarmeværker, der venter med at sende projektforslag ind til kommunerne til 2021.

– Hvis nogen har et godt projekt, hvor økonomien er god, skal de bare køre på. Omvendt kan vi godt forstå dem, der venter med at sende projektforslag ind til kommunerne til årsskiftet, hvor økonomien bliver endnu bedre. Det er vores fornemmelse, at mange af værkerne laver alt det indledende arbejde i år, så de er klar til at sende projektforslaget ind til næste år, fortæller Anders Jespersen.

Hedensted Fjernvarme er i gang med flere konverteringsprojekter i og omkring Hedensted by, hvor projektforslagene sendes ind til kommunen fra 2021. Så bor du på området Parallelvej, området ved Stjernevejskolen, Årupkvarteret, Mosetoften eller Daugård, kan det være en fordel at vente med at udskifte dit gasfyr. Det vil nemlig blive endnu billigere for dig at skifte til fjernvarme, når fjernvarmen kommer til dit område.