Giv din bindende tilmelding til fjernvarme 

Kampagnen med tilbud om gratis tilslutning til fjernvarme for boliger i Parallelvejs-kvarteret, Årup-kvarteret eller området omkring Stjernevejsskolen, udløb ved årsskiftet 2021/2022. På baggrund af flere henvendelser har Hedensted Fjernvarme valgt, at tilbyde en ”Ny Kampagne”. Med den kan boliger i de nævnte områder blive tilsluttet fjernvarme til en reduceret pris, i forhold til det gældende takstblad.

Hvis du ønsker at benytte dig af tilbuddet i Ny Kampagne, skal du have tilmeldt din bolig senest 2 måneder før anlægsarbejdet skal påbegyndes på adressen. Se tidsplanen for konverteringen her. Anlægsarbejdet vil ske i forbindelse med at vejens øvrige boliger konverteres. Tilmelder du dig senere end dette tidspunkt, vil tilslutningsprisen være efter gældende takstblad. For Ny Kampagne gælder følgende tilslutningspriser:

  • Tilmelding inden 1. april 2022 koster tilslutningen 5.000 kr. inkl. moms
  • Tilmelding inden 1. april 2023 koster tilslutningen 10.000 kr. inkl. moms
  • Tilmelding inden 1. april 2024 koster tilslutningen 15.000 kr. inkl. moms
  • Fra og med 1. april 2024 fastsættes tilslutningsprisen ud fra gældende takstblad

Du kan tilmelde din bolig til fjernvarme ved at udfylde den bindende formular herunder.

 

Tilmelding til fjernvarme (digitalt)

- 0000
- Skriv din besked
- Hermed indmelder jeg mig som andelshaver i Hedensted Fjernvarme A.m.b.a. Andelshavernes rettigheder og pligter fremgår af selskabets til enhver tid gældende retningslinjer og vedtægter. Materialet kan ses på Hedensted Fjernvarmes hjemmeside: www.hedensted-fjernvarme.dk – se under ”Profil”. Betalingen til Hedensted Fjernvarme skal ske umiddelbart inden varmeanlægget sættes i drift. Varmeaftag skal påbegyndes senest 3 måneder efter at stikledningen er etableret. Bemærk at hvis du har naturgas er der en udgift til frakobling på mellem 4.000 – 7.000 kr. Det er muligt at søge midler fra gasfrakoblingspuljen, så du undgår denne udgift.