SPØRGSMÅL-SVAR - vedr. skifte fra opvarmning med gas eller olie til fjernvarme i Parallelvejskvarteret, Årupparken samt skole- og industriområdet

Hvor længe kører kampagnen?
Gratis-Kampagnen kører til og med d. 31/12 2021. Hvis ikke du har tilmeldt dig til fjernvarme, vil du få besked i god tid inden, inden vi lukker kampagnen.

 

Hvad betyder det at kampagne området er udlagt til fjernvarme?
Hedensted Fjernvarme har fremsendt en projektansøgning til Hedensted Kommune om tilladelse til at forsyne kampagneområdet med fjernvarme. Sagsbehandlingen er afsluttet i Hedensted Kommune, og vi har modtaget tilladelse til at forsyne med fjernvarme. Det betyder at området er udlagt til fjernvarme, og ikke som hidtil til naturgas. Som husejer er du dog ikke forpligtiget til at tilslutte dig fjernvarme.

 

Kan jeg få tilskud til en varmepumpe når området jeg bor i, er udlagt til fjernvarme?
Nej tilskud til varmepumper gælder kun for områder der ikke i forvejen har et godkendt projektforslag, der foreskriver at området er udlagt til fjernvarme. I kampagneområdet søger Hedensted Fjernvarme tilskud. Vi har fået tilsagn om tilskuddet. Så snart vi har den endelige godkendelse i hus, kan du ikke søge tilskud til en varmepumpe i kampagneområdet. Vi ved ikke datoen for den endelige godkendelse men forventer den kommer inden sommerferien, eller lige efter. Du kan dog benytte dig af håndværkerfradraget i forhold til udgifter til arbejdsløn.

 

Hvad hvis der ikke kommer nok = 50% tilmeldte?
Hedensted Fjernvarme har en hel klar forventning om at der kommer nok tilmeldte. Skulle det mod forventning ikke ske, vil bestyrelsen beslutte, hvad en evt. tilslutningspris vil blive, hvis der er færre tilmeldte end de 50%.

 

Hvornår kommer I med fjernvarme på min adresse?
Så snart vi har opnået 50% tilmeldte, går vi i gang med detailplanlægningen. Først der, kan vi sige hvornår vi planlægger at komme med fjernvarme til dit hus.

 

Hvor kommer fjernvarmen ind i mit hus?
Hvis du har gas, kommer fjernvarmen ind ved samme sted. Vi sætter et skab op, der netop dækker for gasskabet, hvis du har et sådant. Måleren placeres i skabet. Hvis du skal skifte fra olie, aftaler vi med dig hvor fjernvarmen skal komme ind i dit hus. Der vil blive opsat et skab med måler på udvendig side af dit hus.

 

Hvordan tilkobles fjernvarmen inde i mit hus?
Fjernvarmen kommer ind i dit hus gennem muren fra den udvendige side. Der skal føres 2 rør, et fremløbs- og et returrør. Rørene skal tilkobles den nye fjernvarmeanlæg med veksler. Hvis ikke rørføringen til dit radiator- eller gulvvarmeanlæg føres ud fra det sted, hvor fjernvarmen kommer ind, kan fjernvarmerørene føres videre. Rørene kan trækkes i en sokkel på et skab eller i en plastik skinne, som er udviklet til formålet.

 

Hvad skal jeg selv sørge for, hvis ikke jeg ønsker at være med på Abonnementsordningen?
Hedensted Fjernvarme monterer et skab med måler på den udvendige side af muren, og borer et fremløbs- og returrør ind gennem muren til den indvendige side. Herfra skal du selv bekoste at få indkøbt og monteret en fjernvarmeunit med veksler. Det er vigtigt at du anvender en aut. vvsinstallatør, og det er en god ide’ at få et par tilbud hjem til sammenligning. Måske kan I gå flere sammen på vejen hvor du bor, og få et samlet tilbud fra installatøren, og herved spare penge. 

Hvad koster en fjernvarmeunit/et fjernvarmeanlæg med veksler?
Det er individuelt fra hus til hus, men i omegnen af 30.000 kr. inkl. moms. Det er vigtigt at du anvender en aut. vvsinstallatør, og det er en god ide’ at få et par tilbud hjem til sammenligning. Måske kan I gå flere sammen på vejen hvor du bor, og få et samlet tilbud fra installatøren, og herved spare penge.

 

Hvor meget fylder fjernvarmeunitten med veksler?
Lidt mindre end dit nuværende gasfyr, og der skal ikke være varmtvandsbeholder. Veksleren vil sørge for at du har tilstrækkeligt med varmt vand. Fjernvarmeunitten er ca. 70 cm høj, 53 cm bred og 40 cm dyb. Den kan placeres i f.eks. et højt skab.

 

Hvad sørger Hedensted Fjernvarme for, når jeg er på Abonnementsordningen?
Ved abonnementsordningen installerer, indstiller og servicerer vi fjernvarmeunitten med veksler. Eventuelle omkostninger til reparationer at dit eget radiator- eller gulvvarmeanlæg i huset er ikke en del af ordningen. Ligesom du selv skal sørge for at fjerne skorsten og reparere de steder hvor der har været opsat olie-eller gasfyr samt varmtvandsbeholder i dit hus.

 

Hvad med min skorsten og mit bryggers efter nedtagning af gasunit eller oliefyr?
Med fjernvarme har du ikke brug for en skorsten, så den skal afblændes eller fjernes. Hvis du har varmtvandsbeholder med dit nuværende fyr, skal den fjernes. Det vil efterfølgende sikkert være nødvendigt, at spartle og male væggen hvor den har siddet.

Hvis du har oliefyr med sokkel, kan der være fliser som mangler i din gulvbelægning når fyret fjernes.

 

Jeg synes ikke jeg kan spare ret meget ved fjernvarme i forhold til naturgas, hvorfor skal jeg så vælge fjernvarme?
Beregningseksemplerne der er opstillet i det udsendte materiale og som man kan tilgå på vores hjemmeside, er gennemsnitsberegninger. Det er både gasprisen, dit gasfyrs virkningsgrad, din boligs isolering og hvor mange i bor i boligen, der har betydning. Vi kan hjælpe med en beregning for netop din bolig.

Flere har valgt fjernvarme fordi det er en tryg løsning, hvor fællesskabet deler omkostningerne. I Hedensted Fjernvarme har vi flere varmekilder. Det gør os fleksible til dagligt at kunne vælge de billigste og grønneste varmekilder.

 

Kan jeg have solvarme i kombination med fjernvarme?
Ja, det kan du, kontakt din aut. vvsinstallatør og hør nærmere, hvordan det kan lade sig gøre hos dig. Du kan dog ikke komme på abonnementsordningen, idet ordningen kun omfatter en standard løsning.