Giv din bindende tilmelding til fjernvarme 

Hedensted Fjernvarme kan tilbyde din bolig at komme gratis med på fjernvarmen, hvis du bor i Parallelvejs-kvarteret, herunder Skovbrynet, Årup-kvarteret eller området omkring Stjernevejsskolen. Vi har nu nok tilmeldte til at konverteringsprojektet bliver en realitet. Du har herved en unik chance for, med mindst mulige omkostninger, at få nem, billig og grøn varme. Tilmeldingen skal ske senest d. 31/12 2021, for at opnå gratis tilslutning. Udfyld den bindende formular, eller download og print den fysiske tilmeldingsblanket herunder.

Tilmelding til fjernvarme (digitalt)

- 0000
- Skriv din besked
- Hermed indmelder jeg mig som andelshaver i Hedensted Fjernvarme A.m.b.a. Andelshavernes rettigheder og pligter fremgår af selskabets til enhver tid gældende retningslinjer og vedtægter. Materialet kan ses på Hedensted Fjernvarmes hjemmeside: www.hedensted-fjernvarme.dk. Betalingen til Hedensted Fjernvarme skal ske umiddelbart inden varmeanlægget sættes i drift. Varmeaftag skal påbegyndes senest 3 måneder efter at stikledningen er etableret Bemærk at hvis du har naturgas er der en udgift til frakobling på mellem 4.000 – 7.000 kr. Det er muligt at søge midler fra gasfrakoblingspuljen, så du undgår denne udgift.