SPØRGSMÅL-SVAR - vedr. skifte fra opvarmning med gas eller olie til fjernvarme i Parallelvejs-kvarteret, Årupparken-kvarteret samt skoleområde

Hvor længe kører kampagnen?
Gratis-Kampagnen er afsluttet ved årsskiftet 2021/2022. Vi tilbyder en ”Ny Kampagne”, se her.

Hvad betyder det at kampagne området er udlagt til fjernvarme?
Hedensted Fjernvarme har fremsendt en projektansøgning til Hedensted Kommune om tilladelse til at forsyne kampagneområdet med fjernvarme. Sagsbehandlingen er afsluttet i Hedensted Kommune, og vi har modtaget tilladelse til at forsyne med fjernvarme. Det betyder at området er udlagt til fjernvarme, og ikke som hidtil til naturgas. Som husejer er du dog ikke forpligtiget til at tilslutte dig fjernvarme.

 

Kan jeg få tilskud til en varmepumpe når området jeg bor i er udlagt til fjernvarme?
Nej tilskud til varmepumper gælder kun for områder der ikke i forvejen har et godkendt projektforslag, der foreskriver at området er udlagt til fjernvarme. Du kan dog benytte dig af håndværkerfradraget i forhold til udgifter til arbejdsløn. Ordningen falder bort pr. 31/1 2022.

 

Hvornår kommer I med fjernvarme på min adresse?
Så snart vi har opnået 50% tilmeldte, går vi i gang med detailplanlægningen. Først der, kan vi sige hvornår vi planlægger at komme med fjernvarme til dit hus.

 

Hvor kommer fjernvarmen ind i mit hus?
Hvis du har gas, kommer fjernvarmen som udgangspunkt ind ved samme sted, hvis det giver den korteste vej for fjernvarmestikledningen og i forhold til din indvendige installation. Hvis du har et specielt ønske om placering af indføringsstedet, som ikke er den korteste vej, skal du selv betale de meromkostninger der er med den øgede gravelængde. Vi søger altid at få den korteste vej for stikledningen, for herved at begrænse varmetabet. Vi sætter et skab op, der netop dækker for gasskabet, hvis du har et sådant. Måleren placeres i skabet. Hvis du skal skifte fra olie, aftaler vi med dig hvor fjernvarmen skal komme ind i dit hus. Der vil blive opsat et skab med måler på udvendig side af dit hus.

 

Hvordan tilkobles fjernvarmen inde i mit hus?
Fjernvarmen kommer ind i dit hus gennem muren fra den udvendige side. Der skal føres 2 rør, et fremløbs- og et returrør. Rørene skal tilkobles den nye fjernvarmeanlæg med veksler. Hvis ikke rørføringen til dit radiator- eller gulvvarmeanlæg føres ud fra det sted, hvor fjernvarmen kommer ind, kan fjernvarme rørene føres videre. Rørene kan trækkes i en sokkel på et skab eller i en plastik skinne, som er udviklet til formålet.

 

Hvad skal jeg selv sørge for, hvis ikke jeg ønsker at være med på Abonnementsordningen?
Hedensted Fjernvarme monterer et skab med måler på den udvendige side af muren, og borer et fremløbs- og returrør ind gennem muren til den indvendige side. Herfra skal du selv bekoste at få indkøbt og monteret en fjernvarmeunit med veksler. Det er vigtigt at du anvender en aut. vvsinstallatør, og det er en god ide’ at få et par tilbud hjem til sammenligning. Måske kan I gå flere sammen på vejen hvor du bor, og få et samlet tilbud fra installatøren, og herved spare penge.

 

Hvad koster en fjernvarmeunit/et fjernvarmeanlæg med veksler?
Det er individuelt fra hus til hus, men i omegnen af 30 – 35.000 kr. inkl. moms. Det er vigtigt at du anvender en aut. vvsinstallatør, og det er en god ide’ at få et par tilbud hjem til sammenligning. Måske kan I gå flere sammen på vejen hvor du bor, og få et samlet tilbud fra installatøren, og herved spare penge.

 

Hvor meget fylder fjernvarmeunitten med veksler?
Lidt mindre end dit nuværende gasfyr, og der skal ikke være varmtvandsbeholder. Veksleren vil sørge for at du har tilstrækkeligt med varmt vand. Fjernvarmeunitten er ca. 70 cm høj, 53 cm bred og 40 cm dyb. Den kan placeres i f.eks. et højt skab.

Hvad sørger Hedensted Fjernvarme for, når jeg er på Abonnementsordningen?
Ved abonnementsordningen installerer, indstiller og servicerer vi fjernvarmeunitten med veksler. Eventuelle omkostninger til reparationer at dit eget radiator- eller gulvvarmeanlæg i huset er ikke en del af ordningen. Ligesom du selv skal sørge for at fjerne skorsten og reparere de steder hvor der har været opsat olie-eller gasfyr samt varmtvandsbeholder i dit hus. Se mere om ordningen på vores hjemmeside.

 

Hvad med min skorsten og mit bryggers efter nedtagning af gasunit eller oliefyr?
Med fjernvarme har du ikke brug for en skorsten, så den kan du vælge at afblænde eller fjerne. Hvis du har varmtvandsbeholder med dit nuværende fyr, skal den fjernes. Det vil efterfølgende sikkert være nødvendigt, at spartle og male væggen hvor den har siddet.

Hvis du har oliefyr med sokkel, kan der være fliser som mangler i din gulvbelægning når fyret fjernes.

 

Hvad kan jeg spare ved at skifte til fjernvarme?
På vores hjemmeside, kan du benytte en gennemsnitsberegning til at se hvad du kan spare ved konvertering til fjernvarme fra din nuværende opvarmningsform. Du finder den her. Det er både gasprisen/olieprisen, dit gas-/oliefyrs virkningsgrad, din boligs isolering og hvor mange i bor i boligen, der har betydning. Vi kan hjælpe med en beregning for netop din bolig.

Lige nu er der mange penge at spare ved at skifte til fjernvarme. Flere har valgt fjernvarme fordi det er en tryg løsning, hvor fællesskabet deler omkostningerne. I Hedensted Fjernvarme har vi flere varmekilder. Det gør os fleksible til dagligt at kunne vælge de billigste og grønneste varmekilder.

 

Kan jeg have solvarme i kombination med fjernvarme?
Din aut. vvsinstallatør kan rådgive dig om det kan lade sig gøre hos dig. Du kan dog ikke komme på abonnementsordningen, idet ordningen kun omfatter en standard løsning.

 

Jeg vil gerne vide mere om hvad en tilslutning til fjernvarme betyder for mig, kan jeg få besøg?
Ja, vi kommer rigtig gerne hjem til dig, hvor vi kan snakke om og se på hvordan fjernvarmen kan komme ind i dit hus. Ved besøget vil vi gerne regne på din fremtidige varmeøkonomi med fjernvarme, i forhold til økonomien med din nuværende opvarmningsform.

 

Jeg har et gaskomfur, terrassevarmer, gaskamin eller lignende – kan jeg fortsætte med det, selv om jeg tilslutter mig fjernvarmen?
Ja, man kan godt bibeholde gasinstallationen og fortsat bruge sit gaskomfur, terrassevarmer og kamin samtidig med at Hedensted Fjernvarme forsyner huset med fjernvarme.

Dog er det en god idé at ringe til naturgasselskabet og meddele dette, således at du kan blive sat i forbrug derefter. Endvidere oplyser Evida, at når du så ikke længere anvender disse apparater skal stikledningen (installationen) nedtages og omkostningen for dette påhviler dig som kunde.

 

Hvad hvis mit gamle gasfyr/oliefyr bryder sammen i perioden inden fjernvarmen når ud til mig?
Hvis mindst 50% har tilmeldt sig bindende til fjernvarme, og du er en af dem, kommer vi og hjælper dig. Dvs. hvis dit gamle fyr bryder sammen og er udtjent, så du står overfor at skulle købe et nyt fyr eller have en stor og dyr reparation. I den situation sørger vi for en brugbar varmeløsning hos dig, indtil vi kommer med fjernvarme. Du skal dog have vedligeholdt fyret med regelmæssige eftersyn. Det betyder, at selvom vi kommer med fjernvarmen indenfor et par år, skal du fortsætte med de regelmæssige og lovpligtige (for gas) eftersyn.