PROCESPLAN I FORBINDELSE MED TILSLUTNING AF FJERNVARME

- Ca. 3-6 mdr. før vi begynder anlægsarbejdet i jorden, vil I blive kontaktet via mail om et besøg.


- Besøget bliver tilrettelagt sådan, at I selv er med til at bestemme tidspunktet. Besøget planlægges inden for normal arbejdstid mellem kl. 8-14. Besøget vil vare ca. 30 min.


- Under besøget vil der blive drøftet, hvor fjernvarmeskabet skal stå, hvilken farve I ønsker (grå eller antracitgrå), hvor fjernvarmeunitten skal hænge - samt tage billeder af det, inkl. jeres indkørsel eller hvor nu stikledningen skal graves ned.


- Der drøftes, hvor I har spildevand, el-ledninger, vand mm, som vi kan komme i kontakt med, og om I evt. har nogen spørgsmål?


- Før opstart vil der blive opsat en infotavle med løbende informationer for jeres område/vej samt en forventet tidsplan, så I kan holde jer informeret omkring, hvad der sker i jeres område.


- Efterfølgende vil der blive sendt en mail ud til jeg om, hvornår I kan søge ved til gasafkoblingspuljen.


- Ca. 1-2 mdr. før gravearbejdet begynder vil en VVS-installatør komme og montere det udvendige fjernvarmeskab (som er aftalt med Hedensted Fjernvarme på forhånd). I kan ikke ændre på skabets placering uden aftale med Hedensted Fjernvarme på forhånd.


- Ca. 14 dage før gravearbejdet begynder på jeres matrikel vil I få en seddel i jeres postkasse, og det vil også komme op på infotavlen.


- Inden VVS-installatøren begynder at installere fjernvarmeunits inde hos jer, skal der være gravet fjernvarmerør ned til hele jeres område. VVS-installatøren kontakter jeg telefonisk, når det er ved at være tid til at installere fjernvarmeunitten.


- Når det hele er færdigt, får I en ny mail fra Hedensted Fjernvarme om et nyt besøg. Besøget omhandler om Hedensted Fjernvarme er tilfreds med udførslen.