7, 9, 13. Hedensted Fjernvarme tænker også i verdensmål

26. november 2019

Hedensted Fjernvarme er ikke en af de store spillere på det globale energimarked. Men skal Verden lykkes med at stoppe opvarmningen af vores klode, skal vi begynde med os selv. Derfor skal opvarmningen af Hedensted foregå uden brug af fossile brændstoffer og med så lille CO2-udledning som muligt.

I år udleder Hedensted Fjernvarme 4.400 tons CO2 til atmosfæren. I 2022 vil mængden være nedsat til 600 tons, og samtidig er det næsten slut med at bruge naturgas.

Små tal i det store regnskab? Jo, men hos Hedensted Fjernvarme er det selvfølgeligt at arbejde med FNs verdensmål. Ikke alle de 17 verdensmål, der blev vedtaget i 2015 og peger frem til 2030, men nogle stykker af dem. ”7, 9, 13”, siger driftsleder Torben Alex Nielsen. Ikke fordi han er overtroisk, men fordi disse tre verdensmål er i Hedensted Fjernvarmes sigtekorn. Og så nummer 17 i en lokal udgave.

Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

”Med vore 12.000 kvadratmeter solpaneler har vi nu i to år kunnet forsyne omkring 300 boliger med varme. Leverandør i endnu større stil vil være lokale virksomheder. Jakobsen Bakery, SuperBrugsen, R2Agro, Polyprint og GM Plast er enten i gang med eller på vej til at levere deres overskudsvarme til os i stedet for at sende det ud gennem skorstenen. Største leverandør bliver Air Liquide, som fra september 2020 leverer varme nok til 1000 boliger og får vandet retur, når det er kølet ned. For til produktion af flydende ilt skal fabrikken bruge megen energi og masser af kølevand”, forklarer Torben Alex Nielsen.

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

”Der er ikke tilslutningspligt til Hedensted Fjernvarme. Men vi er lykkedes ret godt med at udbygge vores net i takt med byudviklingen. Når vi får et helt nyt kvarter af energivenlige boliger, har vi et godt tilbud: Betal halv tilslutningsafgift, hvis du kan nøjes med at få højst 55 grader varmt vand ind i huset. Det er nok i et energirigtigt hus med gulvvarme. I den ældre boligmasse er fremløbstemperaturen 67 grader,” siger Torben Alex Nielsen og tilføjer.

”Eller vi kan sige til en virksomhed: Når du kun skal bruge 15 graders varme her i dit lagerrum, så vil din kvadratmeterpris for tilslutning godt kunne blive lavere, end hvis der er tale om produktionslokaler, hvor der skal være 21 grader. Bæredygtig industrialisering? Måske ikke. Men det er da at fremme bæredygtighed og understøtte inklusion”.

Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

”Kigger vi på vores omstilling til grøn energi og vores CO2-regnskab, synes jeg, man kan sige, vi har handlet hurtigt. Når vi når 2022 vil vores CO2-udledning på bare ti år være reduceret fra ca. 9.000 tons til ca. 600 tons om året. Det kan vi vist godt være bekendt”.

17: Styrke det globale partnerskab for handling og øge midlerne til at nå målene

”Så er der det med det globale. Vi kan jo ikke sådan lige skaffe bæredygtig energi til Ghana, Bolivia eller Indonesien. Men for os er Daugaard, Ørum og Daugård Strand udviklingsområder, når det handler om bæredygtig energi. Vi er gået ind i projekt ”Daugård Fællesvarme”, hvor vi snakker om muligheder for grøn energi til dem, der bor der. Til nogle måske med fjernvarme fra Hedensted, til andre ved at etablere mindre anlæg med fælles varmepumper, som vi allerede har gjort det endnu længere væk fra vores hovedkvarter, nemlig i Juelsminde. Her leverer vi via varmepumper til 33 andelsboliger med mulighed for udvidelse. Det kan der måske være interesse for, eftersom Juelsminde fortrinsvis er opvarmet med naturgas”.

Se alle verdensmål på www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene