Om Hedensted Fjernvarme

Herunder kan du finde svar på de spørgsmål, vi oftest møder, når vi taler med vores andelshavere eller andre gode borgere i Hedensted Kommune.

Hvad er Hedensted Fjernvarmes strategi?

Hedensted Fjernvarmes strategi er at nedsætte varmeprisen og producere klimavenlig varme uden CO₂ belastning. Desuden er strategien også at placere investeringerne således at Hedensted Fjernvarme er mindst mulig sårbar i forhold til udefra kommende afgifter.

Vi har derfor flere forskellige metoder til at producere varme. Herved sikrer vi at kunne drifte billigst muligt, alt efter hvilken form for afgifter der måtte komme fra skiftende regeringer. Der ud over giver flere produktionsformer øget forsyningssikkerhed, så vi altid kan have tilstrækkelig varme til vores andelshavere.

Det er vigtigt for os at anvende ny teknologi i varmefremstilling, så vi altid investerer i grønne løsninger. Vel at mærke, grønne løsninger der også er gunstige for pengepungen. Vi har derfor bl.a. valgt at investere i udnyttelse af overskudsvarme fra Air Liquide frem for at investere i en biomassekedel (træflis), som så mange andre fjernvarmeværker gør. Vi kan producere overskudsvarme til ca. det halve af, hvad det koster at producere varme på en biomassekedel. 

Ud over varmepumpen ved Air Liquide har vi bl.a. den billige solvarme. De to ting supplerer hinanden godt.

Det giver Hedensted Fjernvarme en konkurrencefordel i fremtiden, når vi skal tilbyde fjernvarme til nye boligområder her i Hedensted by. Det er nemlig sådan, at man som husejer ikke er tvunget til at komme på fjernvarme. Vi skal kunne tilbyde en tilstrækkelig billig varmepris, så vi kan tiltrække nye andelshavere. 

Hvad er varmeprisen i Hedensted Fjernvarme sammenlignet med andre værker?

I år 2010 da den nuværende bestyrelse tiltrådte, var varmeprisen i Hedensted Fjernvarme på ca. 22.000 kr. for et standardhus (130 m² og 18,1 MWh) hvilket dengang svarede til de 10 % dyreste varmeværker i energitilsynets prisstatistik.

Siden er den årlige varmepris nedsat med ca. 7.000 kr., svarende til 33 % for et standardhus fra 2010 til 2016.

Frem til 2021 har vi yderligere nedsat varmeprisen med 4.500 kr. pr. hustand. Hele beløbet kan man dog ikke se på varmeregningen, fordi vi samtidig har mistet et tilskud (grundbeløbet) der svarer til 4.000 kr. pr. hustand.

I dag ligger Hedensted Fjernvarme prismæssigt på gennemsnittet i forsyningstilsynets prisstatistik.

Hvilke nye områder er på vej?

Hedensted by er i en rivende udvikling med udbygning af boligområder. Hedensted Fjernvarme følger med i den udvikling ved at tilbyde fjernvarme i flere områder.

Bl.a. ny transmissionsledning til forsyning af Remmerslund. Endvidere kommer der en afgrening fra Varmepumpen ved Air Liquide (VP SYD), som skal supplere forsyningen ud mod Dalby området. Ud over de store områder der er i vente ved Remmerslund og området i Dalby Bakker, så er der flere andre områder i spil.

Hedensted Fjernvarme er klar til at kunne forsyne i disse områder når der bliver et behov.

Tilslutning af NORMALs kommende bygning i Kildeparken

Hedensted Fjernvarme skal levere varme til lagerbygningen med kontor faciliteter som NORMAL opfører i Kildeparken ved motorvejen. Herved tilsluttes der ca. 77.500 m² opvarmet areal. Forsyningsledningen der ud til, går gennem kvarteret hvor Hedensted Fjernvarme tilbyder konvertering til fjernvarme.

Hvorfor er det en god ide at få flere med i Hedensted Fjernvarme?

Når man får varme fra Hedensted Fjernvarme bliver man en del af et varmefællesskab - et ”hvile i sig selv” fællesskab. Det betyder at evt. overskud skal betales tilbage til andelshaverne. Enten i form af billigere priser eller til investering i løsninger, der sikrer stabil varmeforsyning. Jo flere der er med i varmefællesskabet, des flere er der til at dele omkostningerne.

En del af vores omkostninger går til at drive og vedligeholde produktionsapparatet og ledningsnettet. Disse omkostninger er der, lige meget hvor mange andelshavere vi har. I de senere år har Hedensted Fjernvarme investeret i grøn omstilling. Det betyder at vi har billig udnyttelse af overskudsvarme og solvarme. Vi har således et fast anlæg der billigt kan producere ekstravarme til evt. nye forbrugere

Der er ca. 2.200 andelshavere i Hedensted Fjernvarme, der gerne vil have flere med i fælleskabet.

Hvis du ikke finder svaret på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til admin@hedensted-fjernvarme.dk. Du kan også kontakte os på telefon: 75 89 10 12. Vi vil så gerne tale med dig!

//