Nyheder

Sådan fastsættes prisen på din fjernvarme

Hvordan kan det være, at fjernvarmeprisen ikke længere er den samme måned efter måned, år efter år? Hedensted Fjernvarme arbejder hver dag for den lav…

Ny direktør til nye tider

Anders Jepsen vil som direktør hos Hedensted Fjernvarme både skrue op for den grønne omstilling og udvide varmeselskabets net til nye boligområder. He…

Flere på nettet – men samme pris som tidligere

Hedensted Fjernvarme udvider nettet og antallet af forbrugere. Det sker for at imødekomme Regeringens ønske om at udfase brugen af naturgas – og det b…

Fjernvarmeprisen stiger mindre end varslet i 2023

Det går ikke så galt med el og gaspriserne til næste år som vi forventede i september. Siden da har priserne på energi udviklet sig positivt ligesom f…

Ny tidsplan for fjernvarme i Daugaard

Hedensted Fjernvarme er nu kommet så langt med planlægningen, at vi har indgået entrepriseaftaler vedr. etablering af fjernvarme i Daugaard. Det blive…

Fjernvarmen kommer tidligere end forventet i Parallelvejskvarterene

Hedensted fjernvarme har nu indgået entrepriseaftaler vedr. etablering af Fjernvarme i konverteringsområderne i parallelvejskvarterene i Hedensted. De…

Anlægsøkonomien i konverteringsområderne

Anlægsøkonomien i konverteringsområderne   Der har været en forespørgsel til bestyrelsen omkring, hvordan anlægsøkonomien i konverteringsområderne i P…

Status Daugård:

Hedensted fjernvarme arbejder i øjeblikket, som det blev lovet på borgermøderne, i to sideløbende spor. Dvs. at vi både arbejder med tilskudsansøgning…

Lokal mand bliver ny direktør i Hedensted Fjernvarme

Det er en lokal mand med stor erfaring indenfor fjernvarmesektoren der den 1. december overtager direktørposten i Hedensted Fjernvarme.  45 årige And…