Generalforsamling onsdag den 2. juni 2021

15. maj 2021

Generalforsamling onsdag den 2. juni 2021

Vi mødes kl. 19:00 på Castbjerggård, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted.

I henhold til de aktuelle coronaforholdsregler, skal man medbringe coronapas. For at opnå en coronasikker afholdelse af generalforsamlingen, skal man tilmelde sig senest d. 27. maj 2021.

Tilmelding skal sendes på e-mail til: admin@hedensted-fjernvarme.dk, eller på telefon: 75 89 10 12.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændring, fremlagt på selskabets hjemmeside:
            §2 Formål og Forsyningsområde opdateret
            §5 Udtrædelsesvilkår
            §7 Bestyrelse
            §8 Selskabets ledelse
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes på e-mail til: admin@hedensted-fjernvarme.dk.

 

Forslag til vedtægter 2021 Hedensted Fjernvarme

Ændringer fra 2018 vedtægter til 2021 vedtægter oversigt

Årsrapport 2020