Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om skifte fra opvarmning med naturgas eller oliefyr til fjernvarme i Hedensted og omegn.

Om projektet

Hvilke områder kan få fjernvarme?

Du kan se, hvilke områder der kan få fjernvarme her

Søger du på din adresse, kan du se, om du kan få fjernvarme og tilmeld dig med det samme.

Se her, om du kan få fjernvarme

Hvad betyder det, at et område er udlagt til fjernvarme?

Når et område er udlagt til fjernvarme, og ikke som hidtil til naturgas, så er det fordi, Hedensted Fjernvarme har fremsendt en projektansøgning til Hedensted Kommune, og har modtaget tilladelse til at forsyne et område med fjernvarme.

Som husejer er du dog ikke forpligtiget til at tilslutte dig fjernvarme.

Kan jeg få tilskud til en varmepumpe, når området, jeg bor i, er udlagt til fjernvarme?

Nej, tilskud til varmepumper gælder kun for områder der ikke i forvejen er udlagt til fjernvarme. 

Hvornår kommer I med fjernvarme på min adresse?

Du kan se, hvor langt vi er i de forskellige projekter, på projektets informationsside. 

Se oversigten over de forskellige projekter her.

Om tilslutningen til fjernvarme

Hvor kommer fjernvarmen ind i mit hus?

Hvis du har gas, kommer fjernvarmen som udgangspunkt ind ved samme sted, hvis det giver den korteste vej for fjernvarmestikledningen og i forhold til din indvendige installation.

Hvis du har et specielt ønske om placering af indføringsstedet, som ikke er den korteste vej, skal du selv betale de meromkostninger der er med den øgede gravelængde.

Vi søger altid at få den korteste vej for stikledningen, for herved at begrænse varmetabet.

Vi sætter et skab op, der netop dækker for gasskabet, hvis du har et sådant. Måleren placeres i skabet.

Hvis du skal skifte fra olie, aftaler vi med dig hvor fjernvarmen skal komme ind i dit hus.

Der vil blive opsat et skab med måler på udvendig side af dit hus.

Hvordan tilkobles fjernvarmen inde i mit hus?

Fjernvarmen kommer ind i dit hus gennem muren fra den udvendige side.

Der skal føres 2 rør, et fremløbs- og et returrør.

Rørene skal tilkobles det nye fjernvarmeanlæg med veksler.

Hvis ikke rørføringen til dit radiator- eller gulvvarmeanlæg føres ud fra det sted, hvor fjernvarmen kommer ind, kan fjernvarme rørene føres videre.

Rørene kan trækkes i en sokkel på et skab eller i en plastik skinne, som er udviklet til formålet.

Hvad skal jeg selv sørge for, hvis ikke jeg ønsker at være med på Abonnementsordningen?

Hedensted Fjernvarme monterer et skab med måler på den udvendige side af muren, og borer et fremløbs- og returrør ind gennem muren til den indvendige side.

Herfra skal du selv bekoste at få indkøbt og monteret en fjernvarmeunit med veksler.

Det er vigtigt at du anvender en autoriseret vvsinstallatør, og det er en god ide’ at få et par tilbud hjem til sammenligning.

Måske kan I gå flere sammen på vejen, hvor du bor, og få et samlet tilbud fra installatøren, og herved spare penge.

Hvad sørger Hedensted Fjernvarme for, når jeg er på Abonnementsordningen?

Ved abonnementsordningen installerer, indstiller og servicerer vi fjernvarmeunitten med veksler.

Eventuelle omkostninger til reparationer at dit eget radiator- eller gulvvarmeanlæg i huset er ikke en del af ordningen.

Ligesom du selv skal sørge for at fjerne skorsten og reparere de steder, hvor der har været opsat olie-eller gasfyr samt varmtvandsbeholder i dit hus.

Læs mere om abonnementsordningen 

Hvad koster en fjernvarmeunit/et fjernvarmeanlæg med veksler?

Det er individuelt fra hus til hus, men i omegnen af 30 – 35.000 kr. inkl. moms.

Men vælger du vores abonnementsordning, så sørger vi for at installere en ny fjernvarmeunit inkl. service og vedligehold for 220 kr. om måneden 

Fravælger du abonnementsordningen, er det vigtigt, at du anvender en autoriseret vvsinstallatør til opsætningen af din fjernvarmeunit, og det er en god ide’ at få et par tilbud hjem til sammenligning.

Måske kan I gå flere sammen på vejen hvor du bor, og få et samlet tilbud fra installatøren, og herved spare penge.

Læs mere om abonnementsordningen 

Hvor meget fylder en fjernvarmeunit med veksler?

En fjernvarmeunit med veksler fylder mindre end dit nuværende gasfyr, og der skal ikke være varmtvandsbeholder.

Veksleren sørger for, at du har tilstrækkeligt med varmt vand.

Fjernvarmeunitten er ca. 70 cm høj, 53 cm bred og 40 cm dyb. Den kan placeres i f.eks. et højt skab.

Hvad gør jeg med min skorsten og mit bryggers efter nedtagning af gas- eller oliefyr?

Med fjernvarme har du ikke brug for en skorsten, så den kan du vælge at afblænde eller fjerne.

Hvis du har varmtvandsbeholder med dit nuværende fyr, skal den fjernes.

Det vil muligvis efterfølgende være nødvendigt at spartle og male væggen, hvor den har siddet.

Hvis du har oliefyr med sokkel, kan der være fliser, som mangler i din gulvbelægning, når fyret fjernes.

Om økonomi med fjernvarme

Hvad kan jeg spare ved at skifte til fjernvarme?

Lige nu er der mange penge at spare ved at skifte til fjernvarme.

Flere har valgt fjernvarme fordi det er en tryg løsning, hvor fællesskabet deler omkostningerne.

I Hedensted Fjernvarme har vi flere varmekilder. Det gør os fleksible til dagligt at kunne vælge de billigste og grønneste varmekilder.

Jeg vil gerne vide mere om, hvad en tilslutning til fjernvarme betyder for mig, kan jeg få besøg?

Hvis du har brug for et besøg, i forhold til at beslutte om du skal have fjernvarme, kommer vi gerne.

Bestil et besøg ved at ringe til: 7589 1012 eller skriv til: admin@hendensted-fjernvarme.dk

Jeg har et gaskomfur, terrassevarmer, gaskamin eller lignende – kan jeg fortsætte med det, selv om jeg tilslutter mig fjernvarmen?

Ja, man kan godt bibeholde gasinstallationen og fortsat bruge sit gaskomfur, terrassevarmer og kamin samtidig med at Hedensted Fjernvarme forsyner huset med fjernvarme.

Dog er det en god idé at ringe til naturgasselskabet og meddele dette, således at du kan blive sat i forbrug derefter.

Endvidere oplyser Evida, at når du så ikke længere anvender disse apparater skal stikledningen (installationen) nedtages og omkostningen for dette påhviler dig som kunde.

Hvad hvis mit gamle gasfyr/oliefyr bryder sammen i perioden inden fjernvarmen når ud til mig?

Hvis dit gamle fyr bryder sammen og er udtjent, så du står overfor at skulle købe et nyt fyr eller have en stor og dyr reparation, kan vi hjælpe med en brugbar varmeløsning hos dig, indtil vi kommer med fjernvarme.

Du skal dog have vedligeholdt fyret med regelmæssige eftersyn.

Det betyder, at selvom vi kommer med fjernvarmen indenfor et par år, skal du fortsætte med de regelmæssige og lovpligtige (for gas) eftersyn.

Kontakt os på 7589 1012 eller skriv til admin@hendensted-fjernvarme.dk

Mangler du svar?

Hvis du har specifikke spørgsmål til lige præcis dit skift til fjernvarme, så tøv ikke med at kontakte os.

Vi kommer også gerne forbi, hvis du har brug for et besøg, i forhold til at beslutte om du skal have fjernvarme. Bestil et besøg ved at ringe til: 7589 1012 eller skrive til: admin@hendensted-fjernvarme.dk