Tidsplan for konvertering af Parallelvejskvarteret, Årupkvarteret og Skoleområdet

Tidsplan for konvertering af 310 boliger i Parallelvejskvarteret, Årupkvarteret, samt Stjernevejsskolen og Hedensted Centret.

Tidsplan

Enkelte konverteringer eller forberedelser hertil etableres i forbindelse med anlæggelse af forsyningsledningen ud til NORMAL/Ringparken. De berørte boligejere får besked.

Tidsplanen i listeform:

3. kvartal 2022 – 1. kvartal 2023

Rødt område: 

 • Valenciavej 3. kvartal 2022

Mørkeblåt område:

 • Lilleskoven og Stadion Allé 4. kvartal 2022 – 4. kvartal 2023
2. kvartal 2023 – 4. kvartal 2023

Gult område:

 • Åruplunden
 • Årupvænget
 • Årupparken
 • Årup Allé

Rødt område:

 • Hedensted Centret
 • Stjernevejsskolen
 • Årupvej
 • Lunavej
3. kvartal 2023 – 1. kvartal 2024

Lilla område:

 • Skovparken
4. kvartal 2023 – 2. kvartal 2024

Gråt område:

 • Olinesmindevej
1. kvartal 2024 – 3. kvartal 2024

Grønt område:

 • Hovdiget
 • Skovbrynet
Tidsplanen kan forskydes eller ændres.

Sådan får du fjernvarme

Tidsplan for konvertering af 310 boliger i Parallelvejskvarteret, Årupkvarteret, samt Stjernevejsskolen og Hedensted Centret.Start med at tilmelde dig
Udfyld tilmeldingsformularen, hvor du kan søge din adresse frem og tilmelde dig.

 

Ca. 3-6 måneder før anlægsarbejdet
Vi sørger for at kontakte dig via mail om et besøg. Besøget kan planlægges mellem kl. 8-14 og varer cirka 30 min.

 

Under besøget
Under besøget vil der blive drøftet, hvor fjernvarmeskabet skal stå, hvilken farve I ønsker (grå eller antracitgrå), hvor fjernvarmeunitten skal hænge og hvilke andre forhold vi skal tage hensyn til - samt tage billeder af det, inkl. jeres indkørsel eller hvor nu stikledningen skal graves ned.

 

Før opstart
Der vil blive opsat en infotavle med løbende informationer for jeres område/vej samt en forventet tidsplan, så I kan holde jer informeret omkring, hvad der sker i jeres område.

Efterfølgende vil der blive sendt en mail ud til jeg om, hvornår I kan søge ved til gasafkoblingspuljen.


Ca. 1-2 mdr. før gravearbejdet begynder
En VVS-installatør vil montere det udvendige fjernvarmeskab. 


Ca. 14 dage før gravearbejdet begynder på jeres matrikel
I vil få en seddel i jeres postkasse, og det vil også komme op på infotavlen.

 

Når arbejdet er igang
Inden VVS-installatøren begynder at installere fjernvarmeunits inde hos jer, skal der være gravet fjernvarmerør ned til hele jeres område. VVS-installatøren kontakter jer telefonisk, når det er ved at være tid til at installere fjernvarmeunitten.

 

Efter installation af fjernvarme
Når det hele er færdigt, får I en ny mail fra Hedensted Fjernvarme om et nyt besøg. Besøget omhandler om Hedensted Fjernvarme er tilfreds med udførslen.

//