Ny dato for generalforsamling

1. juli 2020

Generalforsamling mandag den 10. august 2020

På grund af corona kunne vi ikke afholde den planlagte generalforsamling i marts. Nu er der åbnet op i en grad, så vi har mulighed for at fastsætte det ny dato. Nemlig d. 10. august 2020. 

Vi mødes kl. 19:00 på Cafe Rindbæk, Rindbækvej 10, Hedensted. Det bliver uden fællesspisning i år og for at sikre, at vi kan overholde de aktuelle corona-retningslinjer, beder vi desuden om tilmelding.

Tilmeldingen skal ske senest d. 6. august og skal sendes til admin@hedensted-fjernvarme.dk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering

 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

 6. Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændring:

  § 2 formål opdateret
  § 5 udtrædelse af Hedensted Fjernvarme § 7 valg til bestyrelse.

 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 10. Valg af revisor

 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen (admin@hedensted-fjernvarme.dk).