”Vi vil gerne samarbejde med politikerne på Christiansborg”

11. september 2019

Hedensted Fjernvarme arbejder mod at blive så klimaneutral som muligt. Men skal alle landets fjernvarmeværker spille med på den grønne omstilling, kræver det et samarbejde med politikerne på Christiansborg.

Frem mod 2030 skal Danmark reducere landets CO2-udledning med 70%, så vi kan leve op til Paris-aftalen. Hedensted Fjernvarme er allerede godt i gang med en grønne omstilling og arbejder hen mod, at værket skal være næsten 100% CO2-neutralt inden for få år. I dag kommer 50% af fjernvarmeværkets varme fra sol, overskudsvarme og andre klimaneutrale energiformer, og allerede til næste år stiger tallet til 95%.

”De seneste seks år har Hedensted Fjernvarme investeret massivt i CO2-neutral varme — især gennem solvarme og overskudsvarme. Det reducerer vores udledning af drivhusgasser og er således en væsentlig klimaindsats, men det gør det også billigere for forbrugeren, der skal varme sit hjem op. F.eks. er driften af solvarmeanlægget næsten gratis,” siger Morten Juhl Lassen, der er bestyrelsesformand for Hedensted Fjernvarme.

Men hvor stor betydning har danske fjernvarmeværker som Hedensted Fjernvarme for at nå det landsdækkende mål om de 70%? Vi har spurgt klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, hvordan han ser de danske fjernvarmeværkers rolle i den grønne omstilling.

”Verden og Danmark står i en klimakrise, og vi har derfor sat os et ambitiøst men nødvendigt mål om at reducere udledningerne i Danmark med 70% i 2030 set i forhold til 1990. Fjernvarmesektoren spiller en helt central rolle i at nå det mål. Fjernvarmesektoren holder to tredjedele af alle danske boliger varme, og det er derfor afgørende, at udledningerne i fjernvarmesektoren nedbringes og gerne helt ned til nul. Jeg ser frem til at samarbejde med fjernvarmesektoren om at nå det mål,” siger ministeren og fortsætter.

”Min vision er, at fjernvarmen bliver endnu mere integreret i vores fremtidige energisystem, først og fremmest ved at øge brugen af den grønne strøm, som vi efterhånden kan få uden at give støtte. Men jeg ser også gerne, at fjernvarmen øger udnyttelsen af overskudsvarme og geotermi.”

Giver alle danskere mulighed for at blive grønnere
Hos Hedensted Fjernvarme glæder man sig over Dan Jørgensens udmelding om, at fjernvarme skal integreres endnu mere i vores fremtidige energisystem. 

”Vi vil gerne samarbejde med politikerne på Christiansborg. Sammen med Dansk Fjernvarme arbejder vi bl.a. på at få lavet en række større regionale demonstrationsprojekter, hvor vi viser, hvordan vi kan lagre den grønne strøm i fjernvarmesystemet. Det håber vi, at staten også vil bidrage til. Som det er i dag forærer vi den grønne strøm væk til udlandet, når det blæser meget. Når det så ikke blæser, og vi mangler strøm, køber vi el fra kulkraftværker i Tyskland. Det er jo helt tåbeligt, når der findes kendt teknologi, der kan opsuge den grønne strøm og lagre den i store fjernvarmelagre,” siger Morten Juhl Lassen, der også mener, at de enkelte fjernvarmeselskaber spiller en central rolle.

”Derfor er det vigtigt, at man ikke slår fjernvarmeværkerne oven i hovedet med indtægtsrammereguleringer, som drukner værkerne i administration, som bestemt ikke gavner klimaet. Især de små og mellemstore fjernvarmeværker er helt centrale som lokale klimaambassadører. De små og mellemstore fjernvarme værker har nemlig mulighed for at finansiere og drive varmepumper, der kører på grøn strøm.  F.eks. kan en mindre landsby gå sammen med sit lokale varmeværk, og i fællesskab etablere en større varmepumpe, som kan forsyne hele landsbyen med klimavenlig varme. På den måde kan de små og mellemstore fjernvarmeværker give alle danskere — også dem udenfor de større byer — mulighed for at reducere deres CO2 udledning, når de opvarmer deres bolig og vand ved hjælp af fjernvarme.”