Elkedlen er PARAT – men venter på strøm

7. juni 2022

Elkedlen er PARAT – men venter på strøm

Gennem et stykke tid, har vi i Hedensted Fjernvarme planlagt modtagelsen af en ny 10 MW elkedel. Den er noget større end den vi alle har i husholdningen, men princippet er faktisk det samme.

Elkedlen ankom en kold februar dag, hvor rummet den står i, var gjort pænt i stand. Det var tiltrængt efter den gamle og støvede gasmotor forlod stedet sidste sommer.

Gennem foråret er elkedlen gjort klar, så nu er den som mærkatet siger PARAT.

Elkedlen er PARAT med en lille oplysning på skiltet til håndværkeren der skal fuldende tilkoblingen.

Energikrisen og krigen i Ukraine har forsinket projektet. Elselskabet afventer nogle komponenter for at el tilslutningen kan blive færdiggjort.

Vi forventer at idriftsætte elkedlen til august. Herved er vi klar til den kommende fyringssæson med forsyning til vores eksisterende og mange nye kunder som har bestilt fjernvarme.

Elkedlen er koblet til det øvrige produktionsapparat

Med elkedlen kan Hedensted Fjernvarme udnytte mulighederne når elprisen er lav. Det sker faktisk selv i en periode som nu, hvor elprisen ellers er høj. Hver dag kigger vi ind i prisen i elmarkedet og planlægger produktionen ud fra det. Når strømmen er billig, kan vi med elkedlen producere varme som vi opbevarer i vores akkumuleringstank. Akkumuleringstanken virker ligesom en varmtvandsbeholder, hvor vi i stedet for varmt brugsvand opbevarer fjernvarmevand. Vi kan bruge det varme fjernvarmevand senere, når elprisen er høj. Elkedlen vil kunne dække mere end 20 % af vores varmeproduktion, og vil dermed kunne reducere gasforbruget væsentligt.

Herunder ses billeder fra februar måned hvor elkedlen ankom.

Februar måned - elkedlen ankommer indpakket på en stor ladvogn.

Elkedlen bugseres ind gennem porten. - Godt kranarbejde.