Hedensted Fjernvarme tilbyder fjernvarme i Daugaard

1. juli 2022

Hedensted Fjernvarme tilbyder fjernvarme i Daugaard

Daugaard Fællesvarme har givet stafetten videre til Hedensted Fjernvarme, og vi kommer med fjernvarme til Daugaard.

Der er dog nogle betingelser som skal være opfyldt inden projektet kan blive en realitet:

  • Der opnås godkendt projektforslag
  • 65% har tilmeldt sig inden d. 15/9 2022
  • Hedensted Fjernvarme opnår tilskud fra energistyrelsen
  • Hedensted Fjernvarme ikke skal betale gaskompensering til gasselskabet

Fjernvarmen fra Hedensted forbindes til vores ledningsnet på Daugaardvej. Konverteringsarbejdet foretages i 2 etaper, se mere på slides fra borgermødet d. 27/6 2022.

Du kan læse mere, tilmelde dig til fjernvarme i Daugaard og til informationsmøder som afholdes i august her.