Status Daugård:

26. oktober 2022


Hedensted fjernvarme arbejder i øjeblikket, som det blev lovet på borgermøderne, i to sideløbende spor. Dvs. at vi både arbejder med tilskudsansøgninger og myndighedsbehandling i det ene spor samtidig med, at vi arbejder med udbud og indgåelse af entreprise aftaler i det andet spor. Normalt laver man myndighedsbehandling først og så udbud og entrepriseaftaler bagefter. Men for at det skal gå så hurtigt som muligt, kører vi de to spor sideløbende denne gang. Arbejdet i begge spor skrider planmæssigt frem og går som forventet.

Desværre er leveringstiden på de mange forskellige fjernvarmerør, der skal bruges, aktuelt på 6 mdr. fra de er ordret. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt i hvilket omfang det kommer til at påvirke den tidsplan, der blev meldt ud på borgermøderne. Vi regner med, at vi er klogere herpå i løbet af en måneds tid. Så snart vi kender de nøjagtige leveringstider og entrepriseaftaler mv., vil vi opdatere hjemmesiden med en ny tidsplan, formentlig primo december 2022. I samme forbindelse vil der også komme en endelig tidsplan for konverteringsområderne i Parallelvejskvarterene i Hedensted, der ligeledes vil blive opdateret her på hjemmesiden.