Udsættelse af ekstraordinær generalforsamling I Hedensted Fjernvarme

16. november 2020


Udsættelse af ekstraordinær generalforsamling i Hedensted Fjernvarme
Ekstraordinær generalforsamling i Hedensted Fjernvarme tirsdag d. 17/11 2020 kl. 19:00 er udsat.
Udsættelsen skyldes at vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune. Det er i henhold til vedtægternes § 6.10. Ved en fejl var vedtægtsændringerne ikke blevet fremsendt til kommunen. Det er de nu og processen med kommunens godkendelse er igangsat. Når resultatet af behandlingen i kommunen foreligger, vil Hedensted Fjernvarme igen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Hedensted Fjernvarme vil gerne takke de andelshavere, der har tilmeldt sig til d. 17/11 2020, og undskylde for ulejligheden. Vi håber at I igen vil tilmelde jer, når dato for den ny ekstraordinære generalforsamling er fastsat.