Motivation til gavn for fællesskabet

16. december 2019

Motivation til gavn for fællesskabet

For at undgå for meget varmetab bruger Hedensted Fjernvarme en tarif, der skal motivere fjernvarmebrugerne til gratis at kontakte en energirådgiver og få styr på varmen. Jo mindre varmespild, jo billigere varmeregning for alle.

Af: Lars Juul Jensen

Når det brugte fjernvarmevand forlader dit anlæg, skal det helst være under 34 grader varmt i gennemsnit. Er temperaturen over, går der for meget vand til spilde og for meget vand skal pumpes retur til varmeværket. Det går ud over klimaet og betyder en større udgift i driften, som ender med at komme på den fælles fjernvarmeregning.

Men som forbruger kan det være næsten umuligt at gennemskue, hvordan du udnytter varmen bedre.

Derfor har Hedensted Fjernvarme indført en motivationstarif, der skal, som det ligger i navnet, motivere fjernvarmebrugerne til at undgå unødigt varmetab.

En gulerod til at spare på varmen
Tariffen går ud på, at der kommer en ekstra regning på din fjernvarmeregning, hvis temperaturen på returvandet er for høj. Men regningen fungerer ikke som en straf.

”Motivationstariffen skal være en gulerod til at udnytte varmen derhjemme bedre. Når du ser den ekstra regning, skal det motivere til at kontakte os og få hjælp til at få styr på dit varmeforbrug. Så får du gratis besøg af en energirådgiver, der giver råd til at undgå varmespild og for eksempel kan give konkrete anvisninger til at få skiftet ventiler i dine radiatorer, hvis det er blevet tid til det. Jo flere der mindsker deres varmetab, jo billigere bliver det for alle fjernvarmebrugere i Hedensted,” siger Torben Alex Nielsen, der er driftsleder hos Hedensted Fjernvarme.

Vælger du at få en energirådgiver på besøg og følger de eventuelle justeringer, så dit anlæg kører korrekt, får du i samme omgang pengene fra motivationstariffen retur. Vælger du i stedet blot at betale tariffen, kommer pengene i fælleskassen og bliver brugt til forbedringer på anlægget.

Handler om udnyttelse af anlægget
De 34 grader er ikke et facit, men en rettesnor. Tariffen bliver givet ud fra helt individuelle vurderinger, da der kan være gode forklaringer på, at returvandet ikke er afkølet nok. Hvis du som fjernvarmebruger ikke selv kan gøre for, at returvandet er for højt, slipper du får motivationstariffen.

”Der kan være ret stor forskel på, hvor varmt vandet er, når det kommer ind i boligen eller virksomheden. Det svinger mellem 56 og 70 grader, eksempelvis afhængigt af, hvor på ledningen man bor. Yderst på ledningen kan det være nødvendigt at få etableret en ekstra pumpe eller en varmeveksler, for at varmen kan udnyttes helt rigtigt. Det er naturligvis noget, Hedensted Fjernvarme står for. Men i de fleste tilfælde handler det om bedst mulig udnyttelse af det enkelte anlæg,” pointerer Torben Alex Nielsen.

Han forklarer, hvor du særligt skal være opmærksom på at bruge dit varmeanlæg korrekt.

”Hvis ikke dit gulvvarmeanlæg er rigtigt indstillet, kan det i sig selv bevirker, at du sender cirka 7 grader for varmt vand retur.”

 

__________

 

5 enkle råd til at undgå varmespild

  1. Når radiatoren er i brug, indstilles den, så 2/3 af den er varm og den nederste tredjedel er godt afkølet. Er radiatoren varm helt igennem, er der for meget varme på.
  2. Er der flere radiatorer i et rum, skal de indstilles ens. Hvis en af dem er lukket, vil der blive pumpet alt for meget vand igennem de andre.
  3. Er der forskellig temperatur i to rum i huset, skal dørene mellem rummene naturligvis holdes lukket.
  4. Vandet i varmtvandsbeholderen skal være ca. 55 grader. Er det ret meget mere, er varmetabet for stort, samtidig med at der er øget risiko for kalkaflejring.
  5. Varmtvandsrørene bør isoleres for at undgå varmetab og bør ikke ligge uisolerede op ad rør med koldt vand.