Ny tidsplan for fjernvarme i Daugaard

2. december 2022

Hedensted Fjernvarme er nu kommet så langt med planlægningen, at vi har indgået entrepriseaftaler vedr. etablering af fjernvarme i Daugaard. Det bliver den lokale entreprenør Ejvind Laursen A/S der skal stå for hovedentreprisen. Desværre bliver tidsplanen forsinket et år i forhold til det vi forventede på borgermøderne i juni og august måned. Det betyder at vi kommer til at starte op på projektet i 2. kvartal 2024 og at de sidste huse i Daugaard er blevet tilsluttet fjernvarmen i 4. kvartal 2026. 

Årsagen til, at tidsplanen for Daugaard bliver forsinket et år, er at vilkårene for etablering af fjernvarme har ændret sig væsentligt siden august. Bl.a. er leveringstiderne på fjernvarmerør blevet meget længere og priserne på anlægsarbejde er blevet væsentlig højere, ligesom det er blevet stort set umuligt at finde folk til at udføre arbejdet. Det betyder at hele projektet med anlæg af fjernvarme i Daugaard ville blive væsentlig dyrere, hvis vi skulle lave nyt udbud i denne tid ,hvor der er mangel på stort set alt inden for anlæg af fjernvarme. Hedensted Fjernvarme har derfor - i stedet for at lave et nyt udbud - valgt at indgå entreprise aftale vedr. Daugaard inden for rammerne af de allerede eksisterende entrepriseaftaler, som vi har på anlæg af fjernvarme i konverteringsområderne i Hedensted. Det gør at vi kan holde prisen, men det betyder desværre også, at tidsplanen bliver rykket et år. Vi håber på forståelse herfor. Vi vil gøre ALT hvad vi kan for at gøre det hurtigere. Der afholdes orienteringsmøde for beboere i Daugaard torsdag den 15. december kl. 20.15 i Multihuset i Daugaard, hvor interesserede kan komme og stille spørgsmål til tidsplanen. Du kan se et overblik over den samlede tidsplan for Daugaard på dette link.