Parallelvejskvarteret får fjernvarme

19. oktober 2021

Parallelvejskvarteret får fjernvarme

På et bestyrelsesmøde i lørdags godkendte bestyrelsen i Hedensted Fjernvarme at igangsætte konvertering af parallelvejskvarteret mv. til fjernvarme. Det betyder at de 500 boligejere i områderne Parallelvejskvarteret, Årupkvarteret og skoleområdet kan blive tilsluttet fjernvarme kvit og frit, hvis de har tilmeldt sig inden årsskiftet. Boligejerne i området kan vælge at komme med på en særlige abonnementsordning, hvor de lejer en fjernvarmeunit. Eller de kan vælge selv at investere i en fjernvarmeunit. Der et mindre afkoblingsgebyr til gasselskabet som man selv skal betale, men det kan man søge tilskud til ved Energistyrelsen.

Der er flere store bygninger i området som har tilmeldt sig fjernvarme, f.eks. Stjernevejsskolen på 7.800 m². Hertil kommer NORMAL på 77.500 m², hvis forsyningsledning også bliver en del af konverteringsområdet. ”Vi kan allerede nu se, at økonomien hænger så godt sammen, at vi kan melde ud til boligejerne i området at projektet bliver til noget. Nu går vi i gang med projekteringen” fortæller Morten Juhl Lassen der er formand for Hedensted Fjernvarme.

Hedensted Fjernvarme vurderer at husejerne i området med det nuværende antal tilmeldte, vil reducere deres CO2 udeledning med i alt 800 tons CO2 om året. ”Vi håber at mange flere når at tilmelde sig inden årsskiftet så den samlede CO2 besparelse ved projektet kan blive endnu større. Hver boligejer der skifter fra gas/oliefyr til Hedensted Fjernvarme sparer penge på varmeregnskabet og skåner miljøet for knap 4 tons CO2 udledning om året”,slutter Morten Juhl Lassen.