Hedensted Fjernvarme har fået ”det grønne stempel”

20. maj 2022

Hedensted Fjernvarme har fået ”det grønne stempel”

Onsdag d. 18. maj skinnede solen ekstra over Hedensted Fjernvarme, idet værket ikke længere er omfattet af EU’s CO2-kvote register. Hedensted Fjernvarme er kommet under max grænsen for anvendelse af CO2 omfattede produktionsmetoder.

Vi modtog således den endelige afgørelse på, at vi fra og med i år ikke længere skal indberette CO2-kvoter fra Hedensted Fjernvarmes varmeproduktion. Afgørelsen er et håndgribeligt bevis på og resultatet af, at Hedensted Fjernvarme for alvor er overgået til grøn og klimavenlig varmeproduktion.

Omstillingen til grøn varme er ikke sket over en nat. Det har været forberedt siden vi i 2017 tog det første markante skridt med etableringen af solvarmen på Vesterbyvej og biobrændselsanlægget på Overholmvej. Grøn energi tog igen et kvantespring ved udgangen af 2020, da VP-Syd kom til. Varmepumpen VP-Syd udvinder overskudsvarme fra byens ilt-fabrik - Air Liquide. Sidste skud på stammen er den nye elkedel, som bliver sat i produktion lige efter sommerferien i år. ”Det grønne stempel” med udgangen af CO2 EU-kvote system, er også en økonomisk fordel for Hedensted Fjernvarmes kunder, idet vi ikke længere skal købe dyre CO2 kvoter.

 

 

Hedensted Fjernvarme vil fortsat investere grønt, når der er behov for udvidelse af produktionskapaciteten i takt med at der kommer nye kunder til. Vi har mulighed for at udvide kapaciteten ved VP-Syd, og vi følger ny grøn teknologi nøje. Et er dog sikkert, valget af grønne løsninger forudsætter at økonomien er fordelagtig for vores kunder.