Der skal anvendes målerskabe ved tilslutning til fjernvarme

7. juni 2022

Der skal anvendes målerskabe ved tilslutning til fjernvarme

Ved nye fjernvarmetilslutninger og renovering af eksisterende fjernvarmeinstallation er der nye retningslinjer, som ses her.

Af de Tekniske bestemmelser fremgår det at der skal anvendes målerskabe til indmuring. Herunder finder du link til retningslinjerne for målerskabe samt data på mål samt farver på fronter mv.

www.hedensted-fjernvarme.dk/selvbetjening/installationsvejledninger

Endvidere findes der en principskitse af direkte anlæg med brugsvandsveksler.