EU bekendtgørelse nr. 2251 af 29/12-2020

20. oktober 2021

I henhold til EU-reglerne er selskabet forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29/12-2020 - Bekendgørelsen om energivirksomheder og bygningsejers oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Dette betyder at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugerne på billigst mulige måde.

Der skal udsendes information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen. På den baggrund ønsker selskabet at kunne benytte sig af mail og sms, hvorfor der ændres i selskabets almindelig bestemmelser.

De nye bestemmelser kommer på hjemmesiden ligeså snart de er færdigbehandlet af bestyrelsen.