Generalforsamling torsdag den 21. marts 2024

5. marts 2024

Generalforsamling torsdag den 21. marts 2024

Vi mødes kl. 19.00 på Hedensted Fjernvarme, Løsningvej 26, 8722 Hedensted

Aftenens program:

 • Velkomst - v/ Morten Juhl Lassen, formand
 • Afholdelse af generalforsamling
 • Afrunding -  v/ Morten Juhl Lassen, formand

Dagsordenen ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning - v/ Morten Juhl Lassen, formand
 3. Den reviderede årsrapport 2023 fremlægges til godkendelse - v/ Lene Brødsgaard, revisor fra Martinsen, se årsrapporten her
 4. Budget iht. Varmeforsyningsloven, til orientering – v/ Lene Brødsgaard.
 5. Investeringsplan for kommende år til orientering - v/ Morten Juhl Lassen, formand
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Morten Juhl Lassen, Susanne Trend og Jens Nordal Madsen er på valg, de modtager alle genvalg
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være Hedensted Fjernvarme i hænde senest 10 dage før generalforsamling og sendes til e-mail: admin@hedensted-fjernvarme.dk  

Tilmelding af hensyn til det praktiske
Send e-mail til admin@hedensted-fjernvarme.dk eller ring 75 89 10 12
Oplys navn, adresse, e-mail og telefon nr.

Forplejning
Kaffe, øl og vand