Generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022

10. marts 2022

Generalforsamling tirsdag d. 29/3 2022

Vi mødes kl. 17:30 på Hedensted Sognegård, Bytorvet 18, 8722 Hedensted

Aftenens program:

 • Velkomst - v/ Morten Juhl Lassen, formand
 • Afholdelse af generalforsamling
 • Middag herefter kaffe
 • Præsentation af ny strategi -  v/ Susanne Trend
 • Præsentation af medarbejderne i Hedensted Fjernvarme
 • Afrunding -  v/ Morten Juhl Lassen, formand

Dagsordenen ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning - v/ Morten Juhl Lassen, formand
 3. Den reviderede årsrapport 2021 fremlægges til godkendelse - v/ Lene Brødsgaard, revisor fra Martinsen, se årsrapporten her
 4. Budget iht. Varmeforsyningsloven, til orientering – v/ Lene Brødsgaard - revisor fra Martinsen
 5. Investeringsplan for kommende år til orientering - v/ Morten Juhl Lassen, formand
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Morten Juhl Lassen, Susanne Trend og Jens Nordal Madsen er på valg, de modtager alle genvalg
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 1. suppleant: Niels Otto Damholdt, modtager genvalg. 2. suppleant: Daniel Jensen, modtager ikke genvalg.
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være Hedensted Fjernvarme i hænde senest 22/3 2022, og sendes til e-mail: admin@hedensted-fjernvarme.dk. 

Tilmelding nødvendig – der skal være mad til alle

Tilmelding skal ske senest d 22/3 2022 ved at e-maile til:
admin@hedensted-fjernvarme.dk eller ringe på telefon: 7589 1012.
Oplys navn, adresse, e-mail og telefon nr.