I Hedensted er kommune og fjernvarme kollegaer

7. maj 2020

I Hedensted er kommune og fjernvarme kollegaer

Når Hedensted Fjernvarme igangsætter nye fjernvarmeprojekter, sker det i dag altid i tæt samarbejde med kommunen. Et vigtigt samarbejde, der gør processerne nemmere, gør ideer til virkelighed og er nødvendigt for det fælles mål om grønnere varme.

En til to gange om året sætter Hedensted Kommune, Hedensted Fjernvarme og kommunens andre fjernvarmeværker sig sammen, drikker en kop kaffe og får en dialog om fremtidige projekter. Derudover er der yderligere en til to møder, hvor renoveringsarbejde og opgravningsarbejde koordineres.

Det lyder måske symbolsk, at kommunen arrangerer møder med fjernvarmeværkerne. Men faktisk er møderne en vigtig del af Hedensted Kommunes tætte samarbejde med værkerne – for det er her nye, vigtige projekter bliver født.

Hver gang der er nye områder, som kunne være relevant for fjernvarmen, tager kommunen kontakt eller holder fjernvarmeværkerne opdateret på de løbende møder, hvor værkerne også kan lufte, hvis de selv har nye idéer til fjernvarmeprojekter. På den måde bliver sagsbehandlingen mere smidig, og Hedensted Fjernvarme undgår at brygge på nye projekter for senere at få dem skudt ned af kommunen eller få tidsplanen sænket af udfordringer, som ikke var tænkt ind i planen.

”I mine 27 år i branchen har jeg tit været på bagkant med tingene, hvor toget pludselig var kørt. Men vores tætte samarbejde med Hedensted Kommune i dag betyder, at kommunen ofte retter henvendelse til os, når de igangsætter et projekt, hvor Hedensted Fjernvarme kan spille ind. Så får vi tid til at undersøge mulighederne og finde ud af, om det kan betale sig, og vi kan i fællesskab udarbejde en realistisk tidsplan og løsning,” fortæller Torben Alex Nielsen, der er driftsleder hos Hedensted Fjernvarme.

Fælles mission
I 2017 ansatte Hedensted Kommune Merete Valbak i en nyoprettet stilling som kommunens klimakoordinator for at arbejde endnu mere målrettet mod målsætningen om at reducere kommunens CO2-udledning. Det var her, Hedensted Fjernvarme oplevede at komme tættere på kommunen i det fælles arbejde med den grønne omstilling. Merete Valbak fungerer nemlig som et slags bindeled mellem fjernvarmeværkerne og kommunen.

”Når vi i kommunen arbejder med at nedsætte vores CO2-udledning, så er fjernvarmen en af de absolut største områder, hvor vi kan gøre en forskel. Her er vi ikke længere myndighed og fjernvarmeværkerne er ikke blot ansøgere. Vi har en fælles mission om at arbejde for klimaet,” siger Merete Valbak.

Hun blev positiv overrasket, da hun blev ansat i Hedensted Kommune og så, hvor meget fjernvarmeværkerne allerede arbejdede med den grønne omstilling.

”Jeg oplever, at fjernvarmeselskaberne er meget proaktive med deres løsninger. Jeg blev fx meget overrasket over Hedensted Fjernvarmes arbejde med overskudsvarme, som, jeg i andre kommuner altid har hørt, ikke kan lade sig gøre. Men det lokale samarbejde mellem Hedensted Fjernvarme og virksomhederne, og viljen til at udnytte varmen bedre, har fået det til at ske.”

Mere samarbejde i fremtiden
Som borger og fjernvarmebruger lægger du måske ikke mærke til det tætte samarbejde. Men faktisk betyder det, at kommunen og fjernvarmeværkerne kan lave fællesgravninger, når der skal laves projekter samme sted, så asfalten ikke bliver åbnet mere end højst nødvendigt. Det kommer dig altså til gavn, uden du selv opdager det.

Samtidig betyder samarbejdet, at Hedensted Kommune kan skabe de bedste løsninger for borgerne.

”Fjernvarmeværkerne består jo af dygtige fagfolk, som har en viden og ideer, vi ikke kan få andre steder. Den viden, håber jeg, at vi får endnu mere gavn af i fremtiden. I kommunen har vi en grøn strategi, men det er fjernvarmeværkerne, der kan udføre den, hvis vi hjælper dem på vej,” siger Merete Valbak.

Torben Alex Nielsen håber også, at det tætte samarbejde fortsætter.

”Det er en kæmpe fordel, at vi har lært hinanden at kende. Tidligere havde vi kun en forestilling om, hvad der rørte sig hos hinanden. Men nu er det nemmere at tale sammen, og vi ved faktisk, hvad vi hver især tænker og arbejder med. Kommunen er ikke bare en myndighed, det er vores kollegaer.”