Din varmepris stiger i 2023

29. september 2022

Kære varmekunde
Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a har udarbejdet budget for 2023, der viser, at din varmepris stiger pr. 1/1 2023. Det betyder, at den variable takst stiger fra kr. 597,50 pr. MWh til kr. 1.187,50 pr. MWh (beløbet er incl. moms). Der ændres ikke på de faste afgifter. For et standardhus udgør stigningen 68% og kr. 890 pr. måned. For en standardlejlighed udgør stigningen 73% og kr. 737,50 pr. måned.
Prisstigningen skyldes at krigen i Ukraine har skabt en energikrise i Europa med stigende priser på stort set alle energikilder. For Hedensted Fjernvarme er det primært stigning i prisen på el og biomasse der har betydning. De stigende energipriser betyder at det bliver dyrere for Hedensted Fjernvarme at producere den varme som du bruger. Derfor hæver vi prisen.