Hedensted Fjernvarme og Air Liquide er enige – varmepumpen er en stor succes

26. maj 2021

Hedensted Fjernvarme og Air Liquide er enige – varmepumpen er en stor succes


I et halvt år har Hedensted Fjernvarmes nye varmepumpe opsamlet overskudsvarme fra Air Liquide til at opvarme husstandene i Hedensted. De første erfaringer og tal er nu høstet. De viser besparelser i energi, vand og kemikalier hos Air Liquide og en god og langsigtet investering for fællesskabet i Hedensted Fjernvarme.

Siden oktober 2020 har en stor varmepumpe opsamlet det overskydende varme vand fra Air Liquides produktion og opvarmet det, så Hedensted Fjernvarme kan bruge det til byens husstande. Lige nu dækker varmepumpen mellem 25 og 45 procent af varmebehovet hos Hedensted Fjernvarme og er et vigtigt skridt på vejen mod at udfase gassen i værkets varmeproduktion.

”De første erfaringer og resultater lever op til vores forventninger og mål og viser, at det har været en god og rigtig investering. Varmepumpen yder flot og lever op til vores budgetter. Men vi er fortsat i indkøringsperioden, hvor vi hele tiden arbejder på at optimere,” fortæller Gitte Guldberg fra Hedensted Fjernvarme. 

Et grønnere aftryk
Da Air Liquide i starten af 90’erne byggede en fabrik på Frejasvej i Hedensted, var man allerede optaget af at udnytte den store del spildvarme, som produktionen af gas hver dag udleder.

Dengang – og de næste mange år frem – betød afgiftsstrukturen, at det ville betyde for store udgifter at lave et overskudsvarmeprojekt. Heldigvis blev loven ændret, og kombineret med et godt samarbejde mellem Air Liquide og Hedensted Fjernvarme, er 90’er-drømmen nu blevet til virkelighed.

”Air Liquide har mange kunder, der efterspørger et grønt fodaftryk, og vi arbejder hele tiden på at blive grønnere. Derfor betyder det meget for os, at vi nu har fundet en løsning sammen med Hedensted Fjernvarme, hvor varmen ikke går til spilde, men bliver udnyttet lokalt,” siger Peder Pedersen, der er fabrikschef hos Air Liquide i Hedensted, sidder i bestyrelsen hos Hedensted Fjernvarme og er ansvarlig for projektet med varmepumpen, hvor han har brugt sine erfaringer fra en baggrund inden for køleteknik og varmepumper

Indtil videre har varmepumpen betydet en energibesparelsen for Air Liquide på 3 megawatt timer pr driftsdøgn– omsat til kroner, 300.000 om året. Det betyder også, at det har betalt sig for gasproducenten at forære spildvarmen til Hedensted Fjernvarme. Derudover har varmepumpen bragt flere fordele med sig:

”Når spildvarmen bliver udnyttet i varmepumpen, får vi mindre vanddamp. Det betyder også, at vi bruger mindre vand, udleder mindre spildevand og skal bruge færre kemikalier til at behandle vandet. Der er mange miljømæssige fordele ved det,” siger Peder Pedersen.

Kun begyndelsen
Næste step er, at Hedensted Fjernvarme er i gang med at etablere et ledningsnet fra varmepumpen ud til den sydlige del af byen. Det betyder, at varmen ikke skal omkring værket først og på den måde bliver udnyttet bedre

”Ledningsnettet giver mulighed for, at vi kan trække mere varme ud af pumpen på sigt. Det ideelle er, at varmepumpen og solvarmen kan dække langt størstedelen af vores varmebehov suppleret med en kommende el-kedel. Det er det, vi hele tiden stræber mod,” siger Gitte Guldberg.

Overskudsvarmen fra Air Liquide er i dag en af de billigste varmeressourcer hos Hedensted Fjernvarme, kun overgået af solen. Samtidig har den også stor potentiale, så det bliver en langsigtet investering.

”Overskudsvarmen bygger selvfølgelig på en grøn tanke. Men det skal hænge samme med en økonomi, der kommer varmefællesskabet til gode. Det er Air Liquide varmepumpen et godt eksempel på. Pumpen er en fleksibel løsning, der hele tiden kan udvides med flere varmepumper i takt med fjernvarmebehovet i byen. Jo bedre vi udnytter varmepumpen i fremtiden, og jo flere husstande vi kobler på, jo lavere bliver omkostningsprisen,” fortæller Gitte Guldberg og tilføjer:

”Dette her er kun begyndelsen.”

_________

Biodiversitet ved varmepumpen
Varmepumpen ligger på grønne arealer tæt på Hedensted Fjernvarme. For at holde området forholdsvis vedligeholdelsesfrit har værket sået blomster, som mere eller mindre kan passe sig selv og samtidig bidrag til et rigt liv af bier, insekter og fugle. Til sensommer eller efteråret forventer Hedensted Fjernvarme at invitere til åbent hus i området, hvor man kan høre mere om overskudsvarme, og hvordan varmepumpen fungerer.