Hedensted Fjernvarme nedsætter Varmeprisen i 2021

18. december 2020

HEDENSTED FJERNVARME NEDSÆTTER VARMEPRISEN I 2021

Det besluttede bestyrelsen for Hedensted Fjernvarme på et bestyrelsesmøde i går aftes. Prisen for et standardhus nedsættes pr. 1. januar 2021 med 507 kr. Helt præcis betyder det, at udgiften til den årlige opvarmning nedsættes fra 14.935 kr. til 14.428 kr. Det er en dejlig julegave, vi hermed kan give til vores andelshavere. 

”Prisnedsættelsen skyldes at vi kan begynde at se effekten af vores investering i udnyttelse af overskudsvarmen fra Air Liquide”, fortæller en tilfreds formand for Hedensted Fjernvarme Morten Juhl Lassen.

”Faktisk nedsætter vi varmeprisen med yderligere ca. 4000 kr. pr hustand. Det bliver dog desværre ikke direkte synlig på varmeregningen. Årsagen er, at vi sidste år mistede grundbeløbet, som er et tilskud til decentrale kraftvarmeværker, dvs. varmeværker der i forbindelse med varmeproduktion også producerer el. Hedensted Fjernvarme mistede hvad der svarer til 4.000 kr. pr. hustand. Vi vidste godt at det ville blive svært at finde så store besparelser, idet tilskuddet samlet set udgjorde ca. 5,5 mio. kr. årligt. Investeringerne først i solvarme og nu overskudsvarme ved Air Liquide har gjort det muligt at finde besparelserne."

”Det er endda lykkedes at nedsætte prisen yderligere i 2021 med 507 kr., som vores andelshavere fra 1. januar kommer til, at kunne mærke på pengepungen. Efterhånden som vi får optimeret driften af varmepumpen der udnytter overskudsvarmen ved Air Liquide, forventer vi at kunne nedsætte varmeprisen yderligere i 2022”, fortæller Morten Juhl Lassen videre.