Ingen stigning i 2022 for opvarmning af dit hus

17. december 2021

Ingen stigning i 2022 for opvarmning af dit hus

I Hedensted Fjernvarme er vi rigtig glade for at kunne fastholde taksterne fra 2021. Det sker på trods af stigende energipriser på især naturgasområdet.

Vi kan i 2022 tilbyde samme takster som i 2021, fordi vi råder over flere produktionsmetoder til at fremstille varmen på. De forskellige produktionsenheder er placeret flere steder i Hedensted by.

Ved hjælp af Varmepumpe Syd på Overholmvej 8 udnytter vi overskudsvarmen fra Air Liquide. Her kan vi hente ca. 50-55% af varmebehovet. Vi henter også overskudsvarme fra Super Brugsen og Jacobsens Bakery.

 

Varmepumpe Syd sørger for mere end halvdelen af varmebehovet.

 

Til april kan vi producere varme på vores nye elkedel her på Løsningvej. Den vil vi bruge, når elpriserne er lave. Det sker faktisk ind i mellem, selvom vi har oplevet stigende elpriser på det sidste. Vi kan som varmeværk trække næsten alle elafgifterne fra. Derfor er der god økonomi i at producere varme med el.

Ny elkedel på vej

 

Solen på Vesterbyvej giver billig varme i sommerhalvåret, og når den ellers skinner.

 

På Løsningvej fjernede vi i sommers tre gamle gasmotorer. Det er et led i den grønne omstilling. Vi har dog stadig en nyere gasmotor, hvor vi kan producere el. Det gør vi, når elpriserne er høje. Vi kigger ind i elmarkedet hver eneste dag og tilpasser produktionen i forhold til priser på el og naturgas.  

Tre gasmotorer blev fjernet i sommers.

 

Endelig supplerer vi i vinterperioden med varmeproduktion fra træpillefyret på Overholmvej 36.