2020: Grøn omstilling gør Hedensted Fjernvarme CO2-neutral

16. januar 2020

2020: Grøn omstilling gør Hedensted Fjernvarme CO2-neutral

Varmen fra Hedensted Fjernvarme bliver 100 pct. CO2-neutral, inden året er omme. De grønne ambitioner skal få endnu flere til at se værdien i at udskifte fyret med fjernvarme. 

Den grønne omstilling går usædvanlig stærkt hos Hedensted Fjernvarme. I fjor kom halvdelen af energiforbruget på varmeværket fra naturgas, men i løbet af 2020 er det fossile brændsel næsten udfaset.

Årsagen skal findes i en ny aftale med virksomheden Air Liquide, som er blevet storleverandør af overskudsvarme til varmeværket.

”Det er et ønske, vi har haft i mange år. Vi har kunnet se vanddampene fra virksomheden, og vi syntes, det var ærgerligt, at de ikke blev udnyttet. Det har et nyt afgiftssystem heldigvis gjort rentabelt,” siger Morten Juhl Lassen, der er bestyrelsesformand i Hedensted Fjernvarme.  

Fra 10 til 55 pct.

En varmepumpe ved virksomheden udnytter energien i vanddampene og sender varmen i en rørledning til fjernvarmeværket. Før bidrog overskudsvarme fra en håndfuld virksomheder i Hedensted med ti pct. at det samlede energiforbrug. Det nye partnerskab med Air Liquide får andelen op på 55 pct. Det varme kølevand fra virksomheden har potentiale til at forsyne 1000 husstande med varme hvert år.

Investeringen i rørledning og varmepumpe til Air Liquide er på omkring 30 millioner kroner, men regningen bliver ikke sendt videre til værkets 2000 kunder.

”Driftsomkostningerne til varmepumpen er væsentlig lavere end omkostningerne til naturgas, og det finansierer investeringen over en årrække,” siger Morten Juhl Lassen.

Det kan lyde sårbart at basere så stor en andel af energiforbruget på leverancer fra en enkelt virksomhed. Men det har man haft med i overvejelserne.

”Den varmepumpe, vi har opsat ved Air Liquide, kan hurtigt ombygges til at udnytte energien i luften i stedet. Det koster ekstra at bygge den om, men det vil ikke betyde noget mærkbart for varmepriserne, hvis det skulle blive nødvendigt,” siger Morten Juhl Lassen.

Sparer miljøet for op mod 5,7 tons CO2 om året

Bestyrelsesformanden håber, at den grønne omstilling vil få endnu flere til at tilvælge fjernvarme.

”Det er i forvejen en både utrolig nem og billig energiform, fordi du bare ringer til os, hvis noget er galt. Så fikser vi det. Men nu bliver energien samtidig grøn og fuldstændig CO2-neutral, så du både kan gøre noget godt for miljøet og spare penge samtidig,” siger Morten Juhl Lassen. 

Hver eneste husstand, der erstatter et oliefyr med varme fra Hedensted Fjernvarmeværk, sparer ifølge Fjernvarmens Informationsfond miljøet for 5,7 tons CO2-udledning årligt – det svarer til 11 flyveture til sydens sol. Hvis skiftet sker fra naturgas, er forskellen på 3,9 tons.

Hedensted Varmeværk bruger desuden solenergi og træpiller som energi i varmeproduktionen. I fremtiden vil naturgas kun være en mulighed i nødsituationer.