Området ved Parallelvej skal med i fjernvarmefællesskabet

16. december 2020

Området ved Parallelvej skal med i fjernvarmefællesskabet

Hedensted Fjernvarme arbejder på at få nye fjernvarmebrugere med i fællesskabet. Men vi har brug for din hjælp til at nå i mål. Jo flere, vi får med, jo billigere bliver varmeregningen.

Af: Kristine Buske

I parallelvejskvarteret, der også omfatter områderne ved Årupparken og Stjernevejsskolen, ligger over 500 husstande, hvor fjernvarme snart kan blive en mulighed. Hedensted Fjernvarme arbejder på, at beboerne i området kan få mulighed for at udskifte deres gas- eller oliefyr med fjernvarme.

Selvom værket allerede er godt i gang, bliver projektet først sendt til godkendelse hos kommunen i januar for at undgå kompenseringsafgiften. En afgift, som fjernvarmeværker indtil nu har været forpligtet til at betale til gasselskaberne i forbindelse med konvertering til fjernvarme. Når godkendelsen i kommunen er i hus, skal der søges om tilskud til projektet. Tilskuddet gør det billigere at tilslutte sig og betyder, at der skal færre husstande til, for at projektet bliver til noget.

”Vi har sendt breve ud til 514 husstande, og der er allerede ca. 50, der har vist interesse. Hvor mange der skal tilslutte sig, for at området kan få fjernvarme, ved vi først i det nye år, når vi har søgt tilskud. Men det er nu, vi har brug for de nye fjernvarmebrugeres tilkendegivelse af, om de har lyst at være med. Det er uforpligtende men giver os en fornemmelse af projektets potentiale,” fortæller Gitte Guldberg, der er direktør hos Hedensted Fjernvarme.

Sammen får vi flere med
Sammen med Hedensted Fjernvarmes eksisterende 2.150 fjernvarmebrugere er der med det nye område stort potentiale til at få udvidet fjernvarmefællesskabet betydeligt. Det vil også få positiv betydning for eksisterende fjernvarmebrugere, fordi der bliver flere at dele de faste udgifter mellem – altså de udgifter, der går til at få værket til at køre.

”Når vi i starten af næste år ved hvilken pris, vi kan tilbyde fjernvarmen til, kontakter vi igen beboerne i området. Vi har brug for vores fjernvarmebrugeres hjælp. Det er nu, du skal ud og tale med alle dem, du kender i området og fortælle om fordelene ved fjernvarme. Det kommer både dig og de nye fjernvarmebrugere til gode. Jo flere der er til at betale, jo billigere bliver det for alle,” siger Gitte Guldberg.

En af fordelene ved fjernvarme er, at værket har mange knapper at skrue på. For eksempel bruger Hedensted Fjernvarme både overskudsvarme fra lokale virksomheder – altså varme, der ellers ville gå til spilde – solvarme, bæredygtige biobrændsler og fælles varmepumpeløsninger. De mange knapper er både med til at skabe den billigste og den grønneste varmeløsning.

En anden fordel er, at fjernvarme er en langsigtet investering.

”Modsat ved en individuel varmvandsbeholder, er varmen her altid tilpasset behovet i din husstand. Hvis familien pludselig bliver udvidet, eller modsat hvis børnene flytter hjemmefra, så bliver varmen hele tiden tilpasset efter det. Hvis du en dag skal sælge dit hus, så bliver varmen også tilpasset den nye familie, der flytter ind. Du skal med andre ord ikke bekymre dig om varme eller varmt vand til din bolig, det er der andre der gør. Det er da nemt. Og skulle der være noget, der ikke virker, kan du altid ringe til værket og få et godt råd,” forklarer Gitte Guldberg.

Jo hurtigere tilkendegivelser, jo hurtigere kommer fjernvarmen
Det kræver en del koordinering, når et nyt område skal konvertere til fjernvarme. Der skal tales med de mange boligejere i området, og hele gravearbejdet skal projekteres og planlægges, så det bliver til mindst mulig gene for Hedensteds borgerne.


”Jo hurtigere folk tilkendegiver, at de ønsker fjernvarme, jo hurtigere kan vi komme i gang. Er vi optimistiske, kan vi allerede sætte skovlen i jorden i slutningen af 2021. Ellers forventer jeg, at det bliver i første halvdel af 2022, at vi for alvor går i gang.”

 

___________


Bor du i Parallelvejskvarteret, og er du interesseret i fjernvarme?
Så kan du gå ind på hedenstedfjernvarme.dk og se, hvad det vil koste for dig at opvarme din bolig med fjernvarme. Du er også velkommen til at ringe til værket, der altid er klar til at besvare spørgsmål.

Er du interesseret i at koble dig på, når fjernvarmen kommer til området, kan du ringe eller skrive til Hedensted Fjernvarme for at give din tilkendegivelse. En tilkendegivelse der er vigtig, for at projektet bliver til noget. Det forpligter først, når spaden skal i jorden, og der bliver udsendt skriftlig samtykke.