Flere på nettet – men samme pris som tidligere

17. januar 2023

Flere på nettet – men samme pris som tidligere

Hedensted Fjernvarme udvider nettet og antallet af forbrugere. Det sker for at imødekomme Regeringens ønske om at udfase brugen af naturgas – og det berører ikke de eksisterende forbrugeres varmeregning.

Fjernvarme er blevet et populært samtaleemne i mange danske hjem, efter krigen i Ukraine gav landets naturgaskunder en stor ekstraudgift. Husstande med naturgas ønsker at komme på fjernvarmenettet, og regeringen har opfordret fjernvarmeselskaberne til at sætte fart på udvidelserne.

I Hedensted er vi gået i gang med to udvidelser – først i Parallelvejskvarteret/Årupparken og derefter fortsætter vi i Daugaard – og mange eksisterende brugere har udtrykt bekymring for, om denne investering bliver lagt oven i det, de betaler.

Svaret er nej. Og forklaringen på dette nej er simpel: En ekstraregning til de eksisterende forbrugere ville være ulovlig i henhold til Varmeforsyningsloven.

 

Skal dokumentere værdien

For et selskab som Hedensted Fjernvarme gælder to ting frem for alt andet i lovgivningen: Selskabet er forbrugerejet – og disse forbrugere skal have den billigst mulige varme. Selskabet skal ikke akkumulere overskud.

Udvidelser skal planlægges som isolerede projekter, der realiseres med lånefinansiering fra Kommunekredit. Disse projekter skal dokumentere, at udvidelsen er god for både de eksisterende brugere, de nye brugere og for samfundet generelt. Derefter skal de vedtages i kommunalbestyrelsen.

Sådan har processen været med de to ovenstående projekter, og sådan vil det være med alle kommende projekter.

- Hedensted Fjernvarme har en strategi om, at vi vil bidrage, alle steder hvor det giver mening. Bestyrelsen ser det som en samfundsopgave at understøtte målet om at udbrede fjernvarme og udfase naturgas. Og desuden er det en fordel for driften, at vi har flest muligt brugere på nettet, så der er flere til at dække de faste omkostninger, forklarer formand Morten Juhl Lassen.

Tilslutning med og uden afgift

Nye forbrugere afkræves normalt en tilslutningsafgift, som dækker udgifterne til at anlægge ekstra varmeledninger. Udgiften ligger typisk på 25.000-45.000 kroner pr. husstand. Men i Parallelvejskvarteret/Årupparken og i Daugaard er tilslutningsafgiften 0. Hvordan hænger det sammen med, at nye brugere ikke må være en udgift for de eksisterende?

Forklaringen er, at den gratis tilslutning var indregnet i de to projekter, fordi der er en gevinst i både drift og økonomi, når flest muligt husstande i et område er tilsluttet.

- Vi viste en positiv business case på en kampagneperiode uden tilslutningsbidrag, så derfor blev det besluttet, forklarer formand Morten Juhl Lassen. Tilslutningsudgifterne bliver i praksis dækket via de nye husstandes varmeregning i de kommende år.

I Årupparken er tilslutningen på 95 % og i Daugaard er den 100 %, så strategien om at sikre stor tilslutning er lykkedes i de to tilfælde.

Om fremtidige projekter også kan gennemføres med reduceret eller ingen tilslutningsafgift, er ikke muligt at sige noget om i dag. Der vil blive taget stilling til finansiering i hvert enkelt projekt.