Fordelene ved fællesskabet går aldrig af mode

27. november 2020

Fordelene ved fællesskabet går aldrig af mode

Hedensted Fjernvarme taler ofte om fællesskabet, og det er der en god grund til. Det ligger nemlig i både vores og alle andre fjernvarmeværkers DNA, at vi deles om varmen. Men hvad er det, der gør, at andelstanken fortsat er moderne mere end 100 år efter, det første fjernvarmeværk opstod.

Af: Kristine Buske

Det var i 1903, at andelstanken sneg sig ind hos den danske varmeforsyning med Danmarks første fjernvarmeværk på Frederiksberg. Bølgen, hvor virksomheder og privatpersoner gik sammen for at opnå flere fordele, kom fra England og var begyndt at brede sig til Danmark. På Frederiksberg Fjernevarmeværk brugte man fællesskabsværdierne til at slå to fluer med ét smæk og slap af med kommunens affald, som man omsatte til varme til det lokale hospital.

Siden skød flere fjernvarmeværker op rundt i landet. Alle med fællesskabet som grundværdi. Man begyndte nemlig at se fordelene ved, at fjernvarmebrugerne er medejere i fjernvarmeselskabet, hvor alle deles om regningen.

Efter mere end 100 år eksisterer fjernvarmeværkerne fortsat og bidrager med 63 % af den danske varmeforsyning.

”Andelsselskaber giver os en følelse af at være en del af et fællesskab. En del af noget større. Styrken er, at der ikke er én virksomhed, der skummer fløden. Hvis fjernvarmeværket laver besparelser og billigere løsninger, så kan det ses på alles fjernvarmeregning. Samtidig giver det mulighed for, at du selv kan være med til at præge beslutningerne i fjernvarmeselskabernes bestyrelser og som deltager til generalforsamlingerne. De fordele går aldrig af mode, siger Kim Mortensen,” der er direktør hos Dansk Fjernvarme.


Grønne gevinster
Måske fjernvarmen nu er kommet til sin ret mere end nogensinde. I dag er der stor opbakning i befolkningen til, at vi skal have skabt et mere bæredygtigt og klimavenligt samfund i Danmark. Samtidig har regeringen også opsat et fælles mål om, at Danmark skal have reduceret CO2-udledningen med 70 % inden 2030. Dansk Fjernvarme har blandt andet udarbejdet en plan for, hvordan fjernvarmeværkerne kan bidrage til CO2-reduktionen, som du kan læse nærmere om i artiklen her.

Her spiller andelstanken og fællesskabet en vigtig rolle, mener Kim Mortensen.

”Vi er nødt til at handle i fællesskab, hvis vi skal træffe de rigtige beslutninger, der nytter noget. Fjernvarmeværkerne har den fordel, at de kan lave store investeringer som varmepumper og solvarmeanlæg, der kan betale sig, fordi fjernvarmebrugerne deles om varmeløsningerne. Skulle alle forbrugerne selv ud og investere i individuelle løsninger, ville det blive for omstændelig, og det ville aldrig lykkes,” siger han.

Hos Hedensted Fjernvarme bruger man netop andelsselskabets stærke værdier til at arbejde mod at blive 100% CO2-neutral. Når fjernvarmebrugerne tænder for den varme hane eller varmer hjemmet op, kommer 95% af varmen i dag fra solenergi, bæredygtige naturprodukter eller overskudsvarme fra lokale virksomheder. Det er blandt andet en stor aftale med industrivirksomheden Air Liquide, der betyder, at størstedelen af varmen hos Hedensted Fjernvarme kommer fra bæredygtige kilder.


Fleksibilitet sikrer de bedste løsninger
En udfordring i den grønne omstilling er, at teknologien hele tiden udvikler sig. Da naturgas fik sit indtog, blev den set som en mere miljøvenlig udgave af kulgassen. I dag er naturgas ved at blive udfaset igen. På samme måde kan man som privatforbruger risikere at investere i individuelle varmeløsninger, der om 10 eller 20 år ikke længere er hensigtsmæssige.

Den udfordring undgår man med fjernvarme. Fjernvarmens infrastruktur er nemlig fleksibel, så man hele tiden kan koble nyere og grønnere løsninger til. Den fordel sørger Hedensted Fjernvarme at udnytte til fulde.

”Vi holder os hele tiden opdaterede på den nyeste teknologi. Det gør vi, for at vi kan tilbyde vores fjernvarmebrugere de bedste løsninger og har flere tangenter at skrue på. Prisen er altid afgørende for, om investeringen er en god ide’, og heldigvis går det ofte i spænd med valg af grønne teknologier,” fortæller Gitte Guldberg, der er direktør hos Hedensted Fjernvarme.

Det skal være nemt at være forbruger
Her mere end 100 år efter, lever andelstanken altså fortsat stærkt – også hos Hedensted Fjernvarme. Derfor bliver der taget højde for fællesskabet i alt, der bliver foretaget på varmeværket.

”Vi har en vigtig opgave i at levere varme og varmt vand til forbrugerne, og vi gør os umage for, at tingene altid fungerer, som de skal. Er der noget, der ikke virker, sørger Hedensted Fjernvarme for at ordne det, så vi begrænser generne for forbrugerne. Det skal være nemt at være en del af fællesskabet,” siger Gitte Guldberg.