Hedensted Fjernvarme har fået egne får

29. april 2021

Hedensted Fjernvarme har fået egne får

Når man som Hedensted Fjernvarme har et bæredygtigt solvarmeanlæg, hvad er så mere passende end at få naturens egen græsslåmaskine til at pleje området? Løsningen med græssende får er både billig, bæredygtig og til glæde for de mange børnefamilier i området.

Af: Kristine Buske

20 får går rundt på arealet omkring Hedensted Fjernvarmes solvarmeanlæg og gnasker lystigt græs i sig. De nye får er sat ud i slutningen af april for at passe det 11.000 m2 store område og holde græsset nede. For vokser græsset for højt, skygger det for solvarmepanelerne, og varme går tabt.

Der har tidligere været får på Hedensted Fjernvarmes anlæg, men denne gang er det værkets egne får, som medarbejderne har ansvaret for at passe. Der er lavet en aftale med en lokal landmand, som Hedensted Fjernvarme har købt ti moderfår af, der hver har et tre uger gammelt lam.

”Vi har fået en god aftale med landmanden om, at fårene går ved solvarmeanlægget i sommerhalvåret. Om vinteren, hvor der ikke er græs til at fodre fårene, får landmanden moderfårene retur, og lammene bliver slagtet og solgt til en lokal slagter. På den måde er aftalen også med til at bidrage til lokalmiljøet,” fortæller Karsten Tiedemann, der er driftsansvarlig hos Hedensted Fjernvarme.

Levende dyr i driften
Solvarmeanlægget er fra start bygget til at have får gående. Man kunne sagtens have en anlægsgartner til at passe området med en stor plæneklipper. Men det er en dyrere og ikke særligt bæredygtig løsning til et område, der er vildtbevokset og ujævn. Med andre ord bedre egnet til dyr end til maskiner.

”Når nu vi driver et anlæg, der er 100% fossilfri, så giver det også god mening, at vedligeholdelsen af anlægget foregår CO2-neutralt og på naturens præmisser,” siger Karsten Tiedemann.

Med en drift der består af teknik, maskiner og elektroniske systemer, er det dog nyt område for Hedensted Fjernvarme. Men Karsten har gennem sit eget fritidslandbrug gode erfaringer med levende dyr og har været med til at klæde resten af medarbejderne godt på til at varetage opgaven.

”Fårene er selvforsynende, men vi holder øje med dem hver dag og sikrer os, at de har det godt. De er dyrelægekontrolleret, og vi har fra start sørget for, at forholdende er i orden, når nu det er levende dyr, der skal ind i driften,” forklarer Karsten Tiedemann.  

Børnevenligt område
Solvarmeanlægget ligger tæt på et villakvarter. Derfor håber Karsten også, at fårene bliver til glæde for de mange børnefamilier i området.

”Vi har bevidst valgt at der ikke skal være nogen sur vædder, som kan skræmme folk væk. Det skal være et hyggeligt område, hvor man kan gå en tur forbi med barnevognen, klappe fårene og fodre dem med græs og mælkebøtter gennem hegnet.”